ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Imieniny Świętego Prekariusza

28 lutego 2016
Imieniny Świętego Prekariusza

Fot. Samuele Ghilardi

Imieniny Świętego Prekariusza
Koncepcja i organizacja: grupa artystyczna Zofia Dolna & synowie
28 lutego 2016, godz. 18.00 – 22.00 (warsztaty od godz. 15.00)
Audytorium, warsztat, wystawa na pierwszym piętrze Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51

 

Imieninom towarzyszą warsztaty dekoracji z krepiny, prowadzone przez Zofię Dolną, początek o godzinie 15.00

 

W ramach wystawy Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej

Grupa artystyczna Zofia Dolna & synowie zaprasza na obchody dnia świętego Prekariusza, patrona tymczasowych pracowników. Święty objawia się wszędzie tam, gdzie rzesze ludzi żyją w niepewności, pracują na umowach śmieciowych, bez dostępu do ubezpieczeń społecznych, pozbawieni prawa do godnego życia. Po raz pierwszy święty Prekariusz (znany wtedy pod imieniem San Precario) pojawił się w Północnych Włoszech w pierwszej dekadzie XXI wieku, wśród aktywistów związanych z europejskim ruchem EuroMayDay. Jego podobizny zaczęły masowo pojawiać się na demonstracjach, procesjach, murach budynków, plakatach. W celu upamiętnienia tego spontanicznego kultu, figura San Precario jest obecnie eksponowana na wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. Z racji na efemeryczny status oraz wrodzoną skromność patrona prekariatu, dzień świętego Prekariusza przypada na 29-ego lutego i świętowany jest w każdym roku przestępnym, czyli także w roku 2016-ym. Żeby uczcić tą okazję grupa artystyczna Zofia Dolna & synowie postanowiła zorganizować uroczyste imieniny świętego. W programie obchodów planowane jest dedykowane świętemu Prekariuszowi oprowadzanie kuratorskie po bieżących wystawach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, hymny i odezwy do świętego Prekariusza, gry towarzyskie, śpiewy, tańce, i inne atrakcje. Imprezę poprzedzą warsztaty dekoracji z krepiny (początek o godzinie 15.00), które posłużą do upiększenia figury świętego.