ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Czytanki dla Użytkowników Sztuki #3

24 lutego 2016
Czytanki dla Użytkowników Sztuki #3

Czytanki #3: Inna sztuka i wiedza. Jak współpracować z outsiderami?
24 lutego, godzina 18.00
Prowadzenie: Zofia Płoska, Małgorzata Szaefer, Tomasz Rakowski
Audytorium w Emilce
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51


Kolejne Czytanki poświęcone będą tematowi spotkania pomiędzy „ekspertami” świata sztuki i nauki ze społecznymi outsiderami. Przyczynkiem do dyskusji będą strategie kuratorskie wystawy „Po co wojny są na świecie” oraz projektu etnograficznego „Historia broniowskiej myśli socjologicznej”.

Współpraca z outsiderami nie jest tutaj rozumiana przez pryzmat działań artystycznych i animacyjnych, zakładających współudział wykluczonych grup społecznych, tylko raczej jako reprezentacja twórczości i myśli osób, które działają poza obiegiem kultury dominującej. Jak pokazać ich dokonania i światopogląd, bez kolonizowania, protekcjonalności i pochylania się nad ich (często) trudną sytuacją? Innymi słowy – jak nie egzotyzować innego i skutecznie podważyć pojęcie twórczości „naiwnej”, stawianej w opozycji do kultury eksperckiej? Dyskusja wyjdzie od tekstu Mieke Bal, wskazującego na różnice paradygmatów muzeum sztuki i muzeum etnograficznego, artykułu Christiana Bersta, opisującego dylematy towarzyszące prezentacji sztuki outsiderów i wreszcie projektu „Historia broniowskiej myśli socjologicznej”, o którym na spotkaniu opowie Tomasz Rakowski, jego kurator.

Lekturami na Czytankach#3 będą: fragment tekstu „Dyskurs muzeum” Mieke Bal, „Exhibiting Art Brut” Christiana Bersta oraz „Alternatywne historie myśli socjologicznej. Działania, imaginacje, pragnienia” Tomasza Rakowskiego.

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres zapisy@artmuseum.pl, o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Waszawie przy ulicy Pańskiej 3. Spotkanie odbędzie się w audytorium na pierwszym piętrze pawilonu Emilka.

Informacja o cyklu

Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych. Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak:

czym jest wartość użytkowa sztuki? Czy sztuka jest bezużyteczna? Co w takim kontekście oznacza robienie użytku? Czy żyjemy w epoce post-artystycznej? Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem? Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności? Czym są kompetencje artystyczne? Jak promieniują one na inne dziedziny życia? Jakie są możliwe światy sztuki? Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię? Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce? Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone? Co łączy majsterkowiczów z hakerami? Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Jedną z lektur powracających na wielu seminariach będzie W stronę leksykonu użytkowania kanadyjskiego teoretyka Stephena Wrighta, któremu towarzyszyć będą teksty klasyczne (Immanuel Kant, Karl Marks, Friedrich Schiller) oraz pozycje ze współczesnej filozofii, krytyki społecznej i teorii sztuki (Howard Becker, Hakim Bey, Claire Bishop, Yann Moulier Boutang, Peter Bürger, Guy Debord, Hal Foster, Miwon Kwon, Lucy Lippard, Jerzy Ludwiński, Jacques Rancière, McKenzie Wark).

Zespół Czytanek: Sebastian Cichocki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder