ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Jonas Staal

2 marca 2016
Jonas Staal

Ideologia = Forma
Wykład Jonasa Staala
Wstęp i prowadzenie Sebastian Cichocki
2 marca 2016, godz. 19:00
Audytorium w Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilii Plater 51
Wykład i dyskusja w języku angielskim

Jonas Staal, założyciel i przewodniczący organizacji New World Summit, opowie o swojej praktyce artystycznej w wykładzie zatytułowanym Ideologia = Forma. New World Summit jest zarówno projektem artystycznym, jak i przedsięwzięciem politycznym, którego celem jest wypracowanie alternatywnych formuł parlamentarnych dla organizacji bezpaństwowców, wykluczanych z demokratycznego dyskursu. Organizacja bada także rolę sztuki w politycznych zmaganiach bezpaństwowców. Spotkanie New World Summit w Rożawie (syryjski Kurdystan) było okazją do uczczenia budowy nowego parlamentu, który organizacja konstruuje we współpracy z Demokratycznym Samorządem Rożawy. W 2011 roku, w toku wojny domowej w Syrii, kurdyjscy rewolucjoniści, razem z Asyryjczykami, Arabami i innymi narodami regionu, ogłosili deklarację autonomii Rożawy.  W wyniku kolektywnych negocjacji został wypracowany tak zwany „Kontrakt Społeczny”. Od tego czasu, oddolnie zorganizowane rady zarządzają ich własnymi dzielnicami czy miastami, ogłaszają prawa (które m.in. wprowadzają w życie zasadę równouprawnienia płci we wszystkich dziedzinach życia), zakładają spółdzielnie robotnicze czy uniwersytety. Ich siły autonomiczne siły zbrojne  (YPG/J) prowadzą nieustanną wojnę z Państwem Islamskim.

Rewolucja w Rożawie podąża za ideałami „demokracji bez państwa”, tak  jak zostały one wyartykułowane przez  Abdullaha Öcalana. Są one zbudowane na krytyce imperialistycznej i kapitalistycznej koncepcji państwa narodowego. Demokratyczna konfederacja wprowadza w życie zasady decentralizacji, kolektywizmu i oddolnej samorządności, które pasują do politycznej, kulturowej i religijnej kompozycji regionu.

W odpowiedzi na te procesy, spotkanie New World Summit w Rożawie stało się platformą do przeprowadzenia porównań pomiędzy autonomistycznymi i niepodległościowymi ruchami na całym świecie. Obrady obejmowały sześć bloków tematycznych, które odpowiadają sześciu podstawowym wartościom rewolucji w Rożawie: Demokratyczny Federalizm, Równość Płci, Sekularyzm, Komunalizm, Samoobrona, Społeczna Ekologia. Obrady obejmowały uroczyste otwarcie budowy nowego parlamentu.

Jonas Staal jest artystą oraz doktorantem na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie zajmuje się badaniem relacji pomiędzy sztuką i propagandą  w dwudziestym pierwszym wieku. Jego działania artystyczne obejmują interwencje w przestrzeni publicznej, wystawy, wykłady, i publikacje, które operują na styku sztuki, polityki oraz krytyki ideologii. W ostatnim czasie, Staal zredagował serię opracowań związanych z New World Academy, która obejmuje Stateless Democracy (z Renée In der Maur, 2015); The Art of Creating a State (2014); Leaderless Politics (2013); Lost. In Between. Together. (2013); oraz Towards a People’ Culture (2013). Staal żyje i pracuje w Rotterdamie.

Jonas Staal

Democratic Self-Administration of Rojava and New World Summit, New World Summit – Rożawa, fot. Ruben Hamelink, dzięki uprzejmości New World Summit