ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Robin Hood Minor Asset Management Cooperative

Robin Hood Minor Asset Management Cooperative

Logo Robin Hood Minor Asset Management Cooperative, dzięki uprzejmości Robin Hood Minor Asset Management Cooperative

Robin Hood Minor Asset Management Cooperative (Kooperatywa Zarządzająca Drobnymi Aktywami Robin Hood) to fundusz hedgingowy zorganizowany w formie kooperatywy inwestycyjnej liczącej ponad 800 członków. Został założony w 2012 roku w reakcji na globalny kryzys finansowy. Robin Hood robi użytek z metodologii właściwych sztuce w celu przeniknięcia do świata finansów z myślą o ochronie, odnowie i rozbudowaniu dóbr wspólnych. Fundusz wykorzystuje technologie finansowe w swoich dążeniach do demokratyzacji bankowości, poszerzenia dostępu do mechanizmów inwestycyjnych oraz wytworzenia nowej przestrzeni ekonomicznej. Strategia kooperatywy nie różni się od tej przyjętej przez Robin Hooda 600 lat temu w lesie Sherwood – przechwyć bogactwo i rozdziel łupy jako dobra wspólne. Jedynie narzędzia się zmieniły: zamiast łuku i strzał, współczesny Robin Hood korzysta z analizy danych, algorytmów, technologii online oraz niestandardowych narzędzi finansowych, aby generować i rozdzielać nadwyżki. Robin Hood wierzy, że bardziej sprawiedliwy świat jest możliwy, w związku z czym jego zamiarem jest zbudowanie materialnych podstaw życia w epoce postartystycznej. Wygenerowane środki są redystrybuowane w celu wspierania projektów kulturalnych i politycznych na całym świecie, wspomagają także oddolne inicjatywy artystyczne (patrz: ciemna materia sztuki). Na prezentowanym plakacie wyjaśniony jest program kolektywu, ich przewrotne spojrzenie na finanse, sztukę, politykę oraz organizacyjne eksperymenty.

www.robinhoodcoop.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi plakat stworzony na bazie tekstów ze strony Robin Hood Minor Asset Management Cooperative.