ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Powiększenie #2: Public Works

17 marca 2016
Powiększenie #2: Public Works

R-Urban Wick Zine, nr 1, Grudzień 2012, dzięki uprzejmości R-Urban, Public Works

Powiększenie #2: Sztuka oddolnego tworzenia miast: przypadek Public Works
Spotkanie z Andreasem Langiem (architekt, Public Works, Londyn) oraz Signe Pedersen (kuratorka, Festiwal w Roskilde, Kopenhaga)
Wstęp i prowadzenie Kuba Szreder
17 marca 2016, godz. 19.00
Audytorium w Emilii, Muzeum Sztuki Nowoczsnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51
Spotkanie prowadzone w języku angielskim

 

Drugie spotkanie z cyklu Powiększenie będzie poświęcone dyskusji na temat praktyk, które wyłaniają się na przecięciu tymczasowej, interwencjonistycznej architektury, urbanistycznych eksperymentów oraz sztuki publicznej. Artyści, aktywiści i architekci rozwijający takie hybrydowe praktyki traktują miasta niczym laboratoria, w których dyscyplinarne ograniczenia przekraczane są poprzez stymulowanie fuzji metod architektonicznych, artystycznych kompetencji, umiejętności konstrukcyjnych i etosu oddolnej partycypacji. Często działania na przecięciu sztuki i architektury wywierają polityczny wpływ na procesy rozwoju miast i struktury nimi zarządzające. Z jednej strony, zawierają one w sobie pewną obietnicę obywatelskiej emancypacji poprzez pobudzanie procesów oddolnego tworzenia i modyfikowania przestrzeni. Z drugiej, bywają instrumentalizowane przez deweloperów czy polityków jako ersatz realnej polityki, czy też listek figowy gentryfikacji. Te wewnętrzne sprzeczności oraz paradoksy będą dyskutowane w odniesieniu do przypadku Public Works, uczestników wystawy Robiąc użytek. Spotkanie będzie okazją do bliższego przyjrzenia się projektowi R-urban Wick, który jest realizowany w Hackney Wick, dzielnicy Wschodniego Londynu, podlegającej obecnie ultraszybkiej modernizacji i gentryfikacji. Pilotażowy projekt Public Works w praktyce testuje możliwości kwestionowania sposobów na odgórne zarządzanie miastem, poprzez wprowadzanie w życie alternatywnych sposobów jego tworzenia i użytkowania. Signe Pedersen przedyskutuje rolę tymczasowej architektury i sztuki publicznej w stymulowaniu miejskiego rozwoju na przykładzie tego przypadku.

 

Gośćmi Powiększenia#2 są:

Andreas Lang, architekt i edukator, członek-założyciel oraz jeden z dyrektorów Public Works, kolektywu z siedzibą w Londynie. Andreas był autorem dziesiątek projektów i realizacji w przestrzeni publicznej, wykładał m.in. na Royal College of Art oraz w Central Saint Martins w Londynie, oraz prowadził warsztaty w wielu różnych krajach Europy oraz poza nią.

 

Signe Brink Pedersen, duńska kuratorka i badaczka. Jako kuratorka pracowała przy wielu różnych projektach artystyczno-architektonicznych. Przez ostatnie sześć lat była kuratorką programu artystycznego Festiwalu w Roskilde. Obecnie kończy doktorat o roli sztuki w procesach miastotwórczych na Uniwersytecie w Aalborg.

PUBLIC WORKS


O cyklu

Cotygodniowe spotkania służą bliższemu zapoznaniu się z procesami i działaniami, z których raporty prezentowane są na wystawie Robiąc użytek. Cykl Powiększenie bierze na warsztat praktyki, które działają w skali 1:1, przenikają różne obszary rzeczywistości, rozwijając się w wielu możliwych światach sztuki. Spotkania nie mają charakteru wykładu, a raczej otwartej dyskusji, seminarium i warsztatu, których celem jest nie tylko głębsze poznanie danych praktyk, ale też ich aktywizacja czy też ponowne umiejscowienie w lokalnym kontekście. Cykl prowadzony jest przez zespół kuratorski wystawy Robiąc użytek, w niektórych spotkaniach udział wezmą też inni uczestnicy projektu.