ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Powiększenie #1: Museum of Arte Útil

10 marca 2016
Powiększenie #1: Museum of Arte Útil

Jedna prac z achiwów Museum of Arte Útil użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy Robiąc Użytek, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Powiększenie: Museum of Arte Útil
Czwartek, 10 marca, godz. 19.00
Audytorium w Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Spotkanie poprowadzą: Sebastian Cichocki, Meagan Down, Szymon Maliborski, Kuba Szreder

 

Pierwsze spotkanie z nowego cyklu Powiększenie dotyczy Museum of Arte Útil (Muzeum Sztuki Użytecznej), prezentowanego na wystawie Robiąc użytek. Muzeum powstało z inicjatywy kubańskiej artystki i aktywistki Tanii Bruguery jako projekt badawczy i wystawienniczy zrealizowany w 2013 roku w Van Abbemuseum w Eindhoven. Trzonem Museum of Arte Útil jest stale rozbudowywana baza danych na temat historycznych i współczesnych praktyk artystycznych, wywołujących społeczną zmianę. Baza została udostępniona online i była wielokrotnie „aktywowana” za pomocą wystaw, warsztatów i  dyskusji. Według Tanii Bruguery Arte Útil (sztuka użyteczna) to zbiór praktyk artystycznych, które  m.in.: „mają praktyczne i dobroczynne skutki dla użytkowników, stanowią wyzwanie dla systemu, w ramach którego funkcjonują, koncentrują się bardziej na «teraz» niż  «tu», zastępują autorów inicjatorami, a widzów – użytkownikami”. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o głównych założeniach Muzeum, jego modelowi funkcjonowania oraz wybranych przykładach z jego kolekcji. Będzie także punktem wyjścia do dalszej pracy nad kolekcją Museum of Arte Útil, która w trakcie wystawy Robiąc użytek ma zostać rozszerzona o przykłady praktyk z Europy Środkowo – Wschodniej. Do udziału w grupie odpowiedzialnej za rozszerzenie kolekcji zaproszeni są wszyscy zainteresowani historią i dalszym rozwojem sztuki użytecznej.

 

O cyklu

Cotygodniowe spotkania służą bliższemu zapoznaniu się z procesami i działaniami, z których raporty prezentowane są na wystawie Robiąc użytek. Cykl Powiększenie bierze na warsztat praktyki, które działają w skali 1:1, przenikają różne obszary rzeczywistości, rozwijając się w wielu, możliwych światach sztuki. Spotkania nie mają charakteru wykładu, a raczej otwartej dyskusji, seminarium i warsztatu, których celem jest nie tylko głębsze poznanie danych praktyk, ale też ich aktywizacja czy też ponowne umiejscowienie w lokalnym kontekście. Cykl prowadzony jest przez zespół kuratorski wystawy Robiąc użytek, w niektórych spotkaniach udział wezmą inni uczestnicy projektu.