ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Czytanki dla Użytkowników Sztuki #4

9 marca 2016
Czytanki dla Użytkowników Sztuki #4

Czytanka #4 Zwrot etnograficzny w sztuce. Jak podążać za tym, co społeczne?
Prowadzenie: Ewa Chomicka, Tomasz Rakowski, Ewa Rossal
9 marca 2016, godz. 18.00
Audytorium w Pawilonie Emilka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Warszawa

 

Punktem wyjścia czwartych Czytanek będzie klasyczny tekst Hala Fostera Artysta jako etnograf, w którym identyfikuje i krytykuje on powierzchowną fascynację Innym (klasowym czy etnicznym), popularną wśród artystów lat 90-ych. Tekst posłuży za wprowadzenie do dyskusji o etnograficznie nacechowanych działaniach artystycznych, które sięgają w stronę społecznych  i geograficznych peryferii. Dyskusja toczyć się będzie wokół konkretnych projektów artystycznych (Alicja Rogalska, Łukasz Skąpski i Łukasz Surowiec), których analiza skupi się na poznawczych i etycznych napięciach powstających na styku sztuki i antropologii. W ten sposób przybliżona zostanie idea konceptualizmu etnograficznego we współczesnej antropologii oraz omówione będą metody artystyczno-etnograficzne, które oferują nowe, unikalne formy opisu rzeczywistości społecznej.

Lekturą na seminarium jest tekst Hala Fostera Artysta jako etnograf. Lekturami dodatkowymi są teksty Alicji Rogalskiej This is not a love song. Akcja artystyczna z zespołem Broniowianki;  rozmowa Łukasza Skąpskiego z Magdą Ujmą Hand-made Ready-made oraz jego tekst O urządzeniach z Broniowa i Ostałówka.

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres zapisy@artmuseum.pl, o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Waszawie przy ulicy Pańskiej 3. Spotkanie odbędzie się w audytorium na pierwszym piętrze pawilonu Emilia.

Informacja o cyklu

Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych. Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak: czym jest wartość użytkowa sztuki? Czy sztuka jest bezużyteczna? Co w takim kontekście oznacza robienie użytku? Czy żyjemy w epoce post-artystycznej? Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem? Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności? Czym są kompetencje artystyczne? Jak promieniują one na inne dziedziny życia? Jakie są możliwe światy sztuki? Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię? Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce? Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone? Co łączy majsterkowiczów z hakerami? Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Zespół Czytanek: Sebastian Cichocki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder