ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Czytanki dla Użytkowników Sztuki #7: Sztuka wobec społecznego zła

20 kwietnia 2016
Czytanki dla Użytkowników Sztuki #7: Sztuka wobec społecznego zła

Czytanka #7: Sztuka wobec społecznego zła
Prowadzenie: Michał Kozłowski, Magdalena Kowalska, Tomek Rakowski
20 kwietnia 2016 (środa), godz. 18.00
Audytorium w Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Warszawa

Jeśli sztuka istotnie była kiedyś obietnicą szczęścia, to ze względu na swe wiarołomstwo po Auschwitzu powinna się dziś spalić ze wstydu – tak można w drastycznym uproszczeniu streścić słynną myśl Theodora Adorno. A jednak sztuka trwa. Być może jednak daje się jej użyć w obliczu  krańcowego zła, masowej zbrodni, prześladowania, pogromu.. Nie chodzi bynajmniej tylko o kwestię stosowności, lecz o to  aby użyć tak aby przyniosła pożytek…

Podobne pytanie chcemy postawić etnografii – nauce społecznej z jednej strony powołanej do mówienia prawdy, która wymaga dystansu i bezstronności. Z drugiej strony  praktyki poznawczej opartej na bliskości lub wręcz intymności badacza i tego, co badane. Jaki zatem można uczynić pożytek z etnografii w obliczu społecznego zła?

Lekturami na Czytankach będą fragmenty Dzienników Witolda Gombrowicza oraz tekstu Nancy Scheper-Hughes Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii. O tekstach opowiadać będą Magdalena Kowalska oraz Tomasz Rakowski. Wprowadzi i dyskusję poprowadzi Michał Kozłowski

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres zapisy@artmuseum.pl, o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 3. Spotkanie odbędzie się w audytorium na pierwszym piętrze pawilonu Emilia.

Informacja o cyklu

Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych. Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak: czym jest wartość użytkowa sztuki? Czy sztuka jest bezużyteczna? Co w takim kontekście oznacza robienie użytku? Czy żyjemy w epoce postartystycznej? Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem? Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności? Czym są kompetencje artystyczne? Jak promieniują one na inne dziedziny życia? Jakie są możliwe światy sztuki? Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię? Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce? Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone? Co łączy majsterkowiczów z hakerami? Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Zespół Czytanek:

Sebastian Cichocki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder