ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Architektura Śledcza – wykład Eyala Weizmana

19 marca 2016
Architektura Śledcza – wykład Eyala Weizmana

Francesco Sebregondi (Forensic Architecture) prezentujący raport White Phosphorus w siedziebie ONZ w Genewie, 12 listopada, 2013, dzięki uprzejmości Forensic Architecture

Architektura Śledcza
Wykład Eyala Weizmana
Wstęp i prowadzenie Meagan Down
19 marca 2016, godz. 19.00
Audytorium w Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51
Wykład i dyskusja w języku angielskim.

 

Forensic Architecture (Architektura Śledcza) jest projektem badawczym działającym przy londyńskim Goldsmiths College od 2011 roku. Pracuje przy nim grupa współpracowników, wywodzących się z różnych dziedzin, takich jak architektura, sztuka, film, aktywizm polityczny i prawo, którzy badają i ilustrują przestrzenny oraz architektoniczny wymiar stref wojennych oraz miejsc katastrof humanitarnych

Forensic Architecture, korzystając ze standardowych narzędzi architektonicznych, cyfrowych baz danych oraz z powszechnie dostępnych informacji z portali społecznościowych, czy relacji świadków, pomaga w ujawnianiu i wizualizacji materialnych śladów różnych konfliktów czy wojen. Dochodzenia członków Forensic Architecture, często nazywanych ,,architektami publicznej prawdy”, dostarczały dowodów na nieprzestrzeganie praw człowieka międzynarodowym instytucjom śledczym, organizacjom politycznym i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pionierskie badania nad rozlokowaniem dronów przez armię amerykańską w Jemenie i Pakistanie (2011) i niedawna sprawa The Black Friday (Czarnego Piątku), badana z udziałem Amnesty International, dotycząca wydarzeń zaszłych między 1 a 4 kwietnia 2014 roku w Rafah w Strefie Gazy – kiedy to Izrael uruchomił ,,Dyrektywę Hannibal” – były szeroko rozpowszechniane i komentowane; zostały także wykorzystane przez agencje międzynarodowe, ośrodki akademickie i media.

Wykład Eyala Weizmana towarzyszy wystawie Robiąc Użytek. Życie w Epoce Postartystycznej. Działalność Forensic Architecture jest wzorowym przykładem praktyki robiącej użytek z kultury wizualnej w środowisku akademickim i wśród organizacji międzynarodowych działających na rzecz praw człowieka.

 

Eyal Weizman jest architektem, Princeton Global Researcher, profesorem Kultur Przestrzennych i Wizualnych, dyrektorem Centre for Research Architecture przy Goldsmiths College w Londynie. Był założycielem architektonicznego kolektywu DAAR w Beit Sahour (Palestyna). Jest laureatem Memorial Lecture Prize 2006-2007 im. Jamesa Stirlinga, współlaureatem nagrody Prince Claus za 2011 rok w dziedzinie architektury (z DAAR). Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, prezentował wyniki badań na Zgromadzeniu Generalnym Narodów Zjednoczonych i dostarczał dowodów dla wielu procesów wojennych. Jest autorem m.in. FORENSIS (HKW/Sternberg Press 2014), Mengele’s Skull (z Thomasem Keenanem, Sternberg Press 2012), Forensic Architecture (dOCUMENTA13 notebook 2012), The Least of all Possible Evils (Notte tempo 2009; Verso 2011) oraz wielu innych publikacji ogłaszanych w czasopismach naukowych i książkach.
FORENSIC ARCHITECTURE