ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Jadalna mapa migracji

Dagna Jakubowska
Jadalna mapa migracji

Jadalna mapa migracji, 2016, dzięki uprzejmości Dagny Jakubowskiej i Aleksandry Przegalińskiej

Dagna Jakubowska, reżyserka i artystka, przygotowała performatywną kolację w skali 1:1. Była to zarówno „zwykła” kolacja, jak i projekt badawczy oraz proces artystyczny. Menu powstało w efekcie mapowania migracji jadalnych gatunków roślin i zwierząt, które są klasyfikowane jako inwazyjne. Dagna Jakubowska zrobiła użytek z umiejętności kulinarnych i konceptualnych kompetencji artystycznych, ażeby prześledzić wpływ aktywności człowieka na migrację zwierząt i roślin oraz zbadać skutki, jakie przemieszczanie gatunków wywiera na ludzką dietę i przyzwyczajenia kulinarne. Wszystko to w formie menu, w skład którego weszły: tajska zupa z meduzy czy przystawki z inwazyjnych krabów. Wśród składników menu były zarówno gatunki celowo sprowadzone do Europy, jak i przywiezione tutaj przez przypadek organizmy, przyczepione do kadłubów albo w wodach balastowych statków. Część z tych gatunków odgrywa dużą, niekoniecznie pozytywną, rolę w lokalnych ekosystemach i ma znaczenie ekonomiczne. W menu znalazły się potrawy z drapieżnych czerwonych krabów królewskich, których implementacja była wynikiem radzieckiej inżynierii ekologicznej; raków luizjańskich nielegalnie przywleczonych do Europy; meduz mających fatalny wpływ na lokalny ekosystem; oraz rozprzestrzeniających się globalnie inwazyjnych chwastów.

W obszarze zainteresowania artystki i jej zespołu znajduje się nie tyle migracja gatunków, co raczej towarzyszący jej dyskurs naukowy oraz przekazy medialne, które karpie czy meduzy przedstawiają jako Obcych najeżdżających kontynent.

Raport prezentowany na wystawie miał formę kolacji, przygotowanej wspólnie z Wojciechem Gurtiakowem (szefem kuchni) oraz Aleksandrą Przegalińską (współpraca graficzna). Kolacja była zorganizowana we współpracy z Martinem Meiselem, dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i odbyła się w ramach spotkań sieci EUNIC.