ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Institute for Human Activities

Institute for Human Activities

Fragment—infografika na temat rzeźb z czekolady CATPC, Institute for Human Activities, zaprojektowana przez Metahaven, 2015, dzięki uprzejmości Institute for Human Activities

Niniejszy raport przedstawia model ekonomiczny Institute for Human Activities (Instytut Ludzkich Aktywności). Instytut uruchamia kompetencje artystyczne w celu łagodzenia negatywnego oddziaływania globalnych nierówności, przynajmniej w skali mikro. IHA robi użytek z trybów produkcji artystycznej, testując możliwości „odwróconej gentryfikacji”. Oznacza to, że działania IHA zmierzają do poprawy warunków życia, a nie tworzenia uwarunkowań, które eliminują ubogich z danego miejsca. Trzonem IHA jest, działająca w centrum badawczym na terenie dawnej plantacji koncernu Unilever w Kongo, organizacja Cercle d’Art des Travailleurs de Plantations Congolaises (Koła Artystyczne Pracowników Kongijskich Plantacji, w skrócie CATPC). Wspólnie dążą do tego, by krytyczne wypowiedzi artystyczne dotyczące nierówności, nie pogłębiały gentryfikacji i nie przysparzały zysków garstce wybrańców, lecz żeby przynosiły korzyści najbiedniejszym mieszkańcom planety. Diagram opisuje model ekonomiczny w ramach którego robotnicy na plantacji, którym trudno związać koniec z końcem, uzyskują dodatkowy dochód poprzez robienie sztuki na temat swojej własnej pracy. Tworzą oni autoportrety z gliny, które są następnie skanowane i przesyłane drogą elektroniczną do Amsterdamu, gdzie powstają ich kopie wykonane w czekoladzie –wytwarzanej dzięki pracy takich robotników, jak oni. Czekoladowe autoportrety są kopiowane i sprzedawane na całym świecie (w 2015 roku nabywców znalazło 2500 prac). Dzięki tej drobnej interwencji w procesy nadawania wartości, robotnicy zarabiają na jednym gramie czekolady o 7000% więcej niż miało to miejsce wcześniej. Wszelkie zyski ze sprzedaży czekolady wędrują do IHA, CATPC oraz robotników zatrudnionych na plantacji.

www.humanactivities.org

Raport prezentowany na wystawiestanowi infografika na temat rzeźb z czekolady CATPC, Institute for Human Activities, zaprojektowana przez Metahaven, 2015 i użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy dzięki uprzejmości Institute for Human Activities.