ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Zentrum für Politische Schönheit

Zentrum für Politische Schönheit

Klatka z filmu Die Brücke (Most), 2015, dzięki uprzejmości Zentrum für Politische Schönheit

Zentrum für politische Schönheit (Centrum Politycznego Piękna) to niemiecki kolektyw, w którego strukturach działa około 70 osób: artystów i aktywistów. Centrum realizuje swe projekty w obszarze politycznie zaangażowanego teatru. Strategię organizacji można określić jako „agresywny humanizm”, jej członkowie postulują potrzebę dokonywania aktów politycznego piękna, o dużej sile rażenia (patrz: artystyczna kompetencja). Projekty Zentrum für politische Schönheit są stale obecne w przestrzeni medialnej, ich propozycje komentowane są przez polityków i dziennikarzy (patrz: zapylanie). Większość akcji Centrum z ostatnich lat dotyczyła polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców. Dużym echem odbiła się propozycja zatytułowana Die Toten kommen (Zmarli nadchodzą) – plan ekshumacji ciał uchodźców, którzy zginęli podczas próby przedostania się do Europy przez Morze Śródziemne, spoczywających obecnie w zbiorowych, anonimowych mogiłach. Zmarli mieli zostać pochowani na cmentarzach w Niemczech, osiągając po śmierci cel swojej podróży.

Prezentowana na wystawie propozycja Zentrum für politische Schönheit, The Jean-Monnet-Bridge (Mostu im. Jeana Monnet), to most łączący Tunezję z Sycylią, który umożliwiłby bezpieczny wjazd uchodźcom z Afryki Północnej do Unii Europejskiej. Most ma być narzędziem w walce z przemytem ludzi i przedstawiony jest jako inicjatywa rządu austriackiego na lata 2017-2030. Członkowie kolektywu proponują także instalowanie platform ratunkowych na Morzu Śródziemnych, wyposażonych w zapasy żywności, wody, baterie słoneczne i GPS.

www.politicalbeauty.com

Raport prezentowany na wystawie stanowi film Die Brücke (Most) użyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Zentrum für Politische Schönheit.

 

Zentrum für Politische Schönheit

Klatka z filmu Die Brücke (Most), 2015, dzięki uprzejmości Zentrum für Politische Schönheit

Zentrum für Politische Schönheit

Klatka z filmu Die Brücke (Most), 2015, dzięki uprzejmości Zentrum für Politische Schönheit