ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Gulf Labor Coalition

Gulf Labor Coalition

Gulf Labor Coalition, G.U.L.F. Pamphlet for NYU and Guggenheim Actions (Ulotka G.U.L.F. na potrzeby działań w NYU i Guggenheimie), 2015, dzięki uprzejmości Noah Fischera

Gulf Labor Coalition (Koalicja do spraw Pracy w Zatoce [Perskiej]) jest bazującą w Nowym Jorku koalicją artystów i aktywistów, którzy pracują wspólnie od 2011 roku, żeby nagłośnić skandaliczne warunki pracy, życia i rekrutacji robotników, zatrudnionych przy budowie kompleksów muzealnych w Abu Dhabi (m.in. filia Luwru, Muzeum Guggenheima oraz Sheikh Zayed National Museum). Gulf Labor Coalition zostało założone w odpowiedzi na opublikowany w 2009 roku raport Human Rights Watch. W ramach kampanii solidarnościowej z robotnikami nagłaśnia nadużycia oraz próbuje wymusić respektowanie praw pracowniczych przez inwestorów. W tym celu często robi użytek zarówno z kompetencji artystycznych, jak i współczynnika widoczności członków i członkiń koalicji, z których część cieszy się globalną reputacją. GLC organizuje bojkoty, dyskusje, akcje bezpośrednie, performanse, a nawet okupację filii Fundacji Guggenheima w Wenecji podczas otwarcia Weneckiego Biennale Sztuki w 2015 roku. Działania te zostały udokumentowane w książce The Gulf: High Culture/Hard Labor (Zatoka: Kultura Wysoka / Ciężka Praca) pod redakcją amerykańskiego socjologa Andrew Rossa.
Na wystawie prezentowana jest dokumentacja m.in. akcji Global Ultra Luxury Faction (Frakcji Globalnego Ultra-Luksusu), która odpowiada za organizowanie działań bezpośrednich, głównie w nowojorskiej siedzibie Muzeum Guggenheima. Prezentowane są także obiekty wytworzone przez Grega Sholette’a i Matta Greco w ramach kampanii 52 Tygodnie Pracy w Zatoce (52 Weeks of Gulf Labor), w której uczestniczyły dziesiątki artystów i artystek. Figurki zaprojektowane przez Sholette’a i Greco były podrzucane do sklepiku z pamiątkami przy Muzeum Guggenheima, podszywając się pod zazwyczaj dostępne tam modele budynków (patrz: skala 1:1). Jednak zamiast przedstawiać ikoniczne bryły muzeów, są modelami baraków, w których mieszkają robotnicy pracujący w Abu Dhabi.

www.gulflabor.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi dokumentacja fotograficzna działań bezpośrednich G.U.L.F.: Guggenheim Petro-Dollars Rain Down, Rebranding the Guggenheim for Exploiting Migrant Workers in Abu Dhabi (Deszcz guggenheimowskich petrodolarów, Rebranding Guggenheima za wyzysk pracowników-migrantów w Abu Dhabi), oraz The Venice Occupation (Okupacja Wenecka, dzięki uprzejmości G.U.L.F.); grafika Gulf Labor’s official banner at the 56th Venice Biennale (Oficjalny sztandar GULF Labor na 56. Biennale Weneckim) (dzięki uprzejmości G.U.L.F.); ilustracje The Dirty Currency of Artworld Speculation (Brudna waluta spekulacji artystycznego światka) (dzięki uprzejmości Noah Fischera); ulotka G.U.L.F. Pamphlet for NYU and Guggenheim Actions (Ulotka G.U.L.F. na potrzeby działań w NYU i Guggenheimie, dzięki uprzejmości Noah Fischera); grafika Eat Up! Speak Up! Guggenheim’s Annual Fund-raising Gala (Jedz więcej! Mów głośniej! Doroczna gala fundraisingowa Guggenheima, dzięki uprzejmości Csaby Nemesa); makieta Saadiyat Island Workers Quarters Collectable (Kwater pracowników z wyspy Saadiyat, do kolekcji, dzięki uprzejmości Matta Greco i Grega Sholette) oraz grafika Of Saadiyat’s Rectangles & Curves, or Santiago Sierra’s One Sheikh, Two Museum Directors, Three Curators, One University President, Two Architects, and One Artist Remunerated to Sleep for 30 Days in 13 x 14 foot Windowless Room with Shared Bathroom and No Door (O prostokątach i krągłościach Saadiyat, czyli jeden szejk, dwóch dyrektorów muzeum, trzech kuratorów, jeden rektor, dwóch architektów i jeden artysta opłacani za spanie przez 30 dni w pomieszczeniu bez okna, drzwi i łazienki o wymiarach 4 x 4,25 m, dzięki uprzejmości Pedro Lascha), obie zrealizowane w ramach programu 52 Weeks of Gulf Labor. Wszystkie prace użyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy.
Gulf Labor Coalition

G.U.L.F.,Deszcz guggenheimowskich petrodolarów, Rebranding Guggenheima za wyzysk pracowników-migrantów w Abu Dhabi, dzięki uprzejmości Gulf Labor Coalition