ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Compass

Brian Holmes i Rozalinda Borcilă
Compass

Plakat Cartography with Your Feet, dzięki uprzejmości Compass

Grupa Compass zrzesza artystów, intelektualistów, spacerologów. Działają oni wspólnie w przestrzeni, którą sami określają mianem Środkowozachodniego Korytarza Radykalnej Kultury (Midwest Radical Cultural Corridor), który rozciąga się w okolicach Chicago. Compass kognitywnie mapuje zagmatwaną sieć powiązań kształtujących globalny kapitalizm: politycznych relacji, przepływów informacji i ludzi, ekonomicznych transferów. Ich politycznie zaangażowana kartografia robi użytek z wielu technik wypracowanych na pograniczach pola sztuki, takich jak kolektywne dryfy, wizualna poezja czy cielesne i emocjonalne mapowanie przestrzeni. Compass angażuje te techniki na rzecz krzyżowego zapylania innych dziedzin, jak społeczna geografia czy ekonomia polityczna. W rezultacie tworzy wiedzę, która wykracza poza ograniczające ramy poszczególnych dyscyplin. Jak w jednej z nieformalnych rozmów mówił Brian Holmes, członek-założyciel grupy, powstające mapy nie są ani aktywizmem, ani sztuką, ani geografią, ale bez tych dziedzin nigdy by nie powstały, czyli zapewne są wszystkim po trochu. W ten sposób Compass wykreśla wieloaspektowe diagramy mapowanych przestrzeni, biorąc pod uwagę różne ich wymiary – fizyczny, ekonomiczny, społeczny, prawny, polityczny.
Przedstawiony na wystawie pokaz slajdów jest wyciągiem z kartograficznego eseju Southwest Corridor Northwest Passage (Południowozachodni Korytarz Północnozachodnie Przejście), który dostępny jest na stronie internetowej projektu. Na pracę składają się dokumentacja fotograficzna, dzienniki z podróży, eseje teoretyczne, dokumenty, materiały video, które rekonstruują ekonomiczną historię i teraźniejszość Chicago poprzez mapowanie korytarzy transportowych, portów, kanałów, terminali przeładunkowych i trakcji kolejowych łączących Chicago z innymi globalnymi węzłami logistycznymi.

Esej Południowozachodni Korytarz Północnozachodnie Przejście w oryginalnej formie jest dostępny na stronie www.southwestcorridornorthwestpassage.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi sześć pokazów slajdów, w wersji oryginalnej znajdujących się na stronie internetowej projektu: www.southwestcorridornorthwestpassage.org, na cele wystawy włączonych do jednego pliku i użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Compass, Briana Holmesa oraz Rozalindy Borcilă.