ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Association of Autonomous Astronauts

Association of Autonomous Astronauts

Mecz trójstronnej piłki nożnej rozegrany podczas Pierwszej intergalaktycznej konferencji związku autonomicznych astronautów w Wiedniu w 1997 r., dzięki uprzejmości CC BY 2.5

Association of Autonomous Astronauts (związek autonomicznych astronautów) jest międzynarodową organizacją, której celem jest zbudowanie statku kosmicznego, by „stworzyć planetarną sieć, kładącą kres korporacyjnego, rządowego i militarnego monopolu na podróże w kosmosie”. AAA zostało założone w 1995 roku. Jego przedstawiciele (definiowani przez pisarza Toma Hodgkinsona jako „paczka marksistów, futurystów i rewolucjonistów na zasiłku”) pojawiają się na konferencjach naukowych, organizują kongresy, uliczne protesty, imprezy rave, specjalizują się także w medialnych mistyfikacjach (patrz: możliwe światy sztuki).  Pierwsza faza działalności organizacji została zainaugurowana sesją w 2000 roku, podczas konferencji pisma „Fortean Times“, poświęconego zjawiskom paranormalnym. Promowaną przez AAA grą jest trójstronna piłka nożna, oparta na pomyśle duńskiego sytuacjonisty Asgera Jorna. Jest to rodzaj filozoficzno-politycznej rozgrywki (nawiązującej do trialektyki: logiki trójwartościowej), gdzie poszczególne zespoły reprezentują różne klasy społeczne, a nagradzany jest ten, któremu uda się „uzyskać” jak najmniejszą liczbę punktów. Za twórcę współczesnych reguł tej gry, jak i jednego z ideologów AAA uznaje się Luthera Blisseta, fikcyjnego artystę, którego portret prezentowany jest na wystawie „Robiąc użytek”.

Raport prezentowany na wystawie składa się z modelu boiska do gry w trójstronną piłkę nożną, reguł gry według Luthera Blissetta oraz rozgrywki na placu Defilad (data meczu zostanie niedługo ogłoszona).