ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Włodzimierz Borowski

Włodzimierz Borowski

Widok wystawy – Włodzimierz Borowski. Siatka Czasu, 2011, fot. Bartosz Stawiarski, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Włodzimierz Borowski (1930-2008) był polskim artystą awangardowym. Od malarstwa przeszedł w stronę obiektów z materiałów ulegających rozkładowi, performansów i projektów o charakterze konceptualnym. W 1966 roku podczas Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach, pod patronatem tamtejszych Zakładów Azotowych (pod hasłem „Sztuka w zmieniającym się świecie”) Borowski zaprezentował, rozbudowaną od strony administracyjnej, akcję polegającą na ofiarowaniu Zakładom jego własnego pieca.

W latach 80., po wprowadzeniu stanu wojennego, Borowski ogłosił bojkot instytucji sztuki, stopniowo zaczął wycofywać się z roli artysty, zajmując się głównie teorią sztuki; odczytów, traktatów teoretycznych, manifestów (patrz: epoka postartystyczna). Jerzy Ludwiński pisał: „Sztuka światowa przypomina toczącą się śnieżną kulę, która staje się coraz większa. Kuli Borowskiego wciąż ubywa”.

W 2011 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dokonano odtworzenia wystawy „Pole gry” z 1972 roku, „instrumentu do prowokowania sztuki”. Nie wszystkie elementy wystawy dotrwały do naszych czasów, część prac została zrekonstruowana w oparciu o fotografie czy pamięć świadków wydarzenia (m.in. artystę Krzysztofa M. Bednarskiego). Wydobyte z magazynu Muzeum destrukty służą podjęciu refleksji na temat statusu obiektu prezentowanego przez instytucje sztuki, inscenizacji, praw autorskich, jak i granic samego formatu wystawy. (patrz: gmachy pojęciowe)

Raport prezentowany na wystawie stanowi zestaw trzech light boxów, skonstruowanych przez Michała Ziętka, na podstawie prac Włodzimierza Borowskiego.