ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Tools for Action

Tools for Action

Zdjęcie dzięki uprzejmości Tools for Action

Tools for Action (Narzędzia Akcji) zajmuje się wymyślaniem i realizacją powiększonych do znacznych rozmiarów dmuchanych przedmiotów codziennego zastosowania, które wykorzystywane są zazwyczaj podczas protestów i zgromadzeń publicznych. Dmuchane obiekty przybierają formę ogromnych kostek brukowych, młotków, tęcz czy gór lodowych (patrz: kompetencje artystyczne). Proste w konstrukcji, tworzone zazwyczaj na zasadzie  „zrób to sam”, raz wprawione w ruch okazują się trudne do zatrzymania. Cechą szczególną dmuchanych narzędzi jest to, że potrafią przekształcić konfrontacyjną, przemocową sytuację w wydarzenie na granicy gry i zabawy (patrz: robienie użytku). Tools for Action sprawdzają się więc wyśmienicie w przypadku ulicznych zgromadzeń. Zmieniają choreografię manifestacji, nadając publicznym interakcjom nową dynamikę, modyfikują estetykę protestu. Stają się przedmiotami oporu innego typu (patrz: współczynnik sztuki). Pojawiają się nagle jako wyraziste obiekty, konstytuujące wspólnotę użytkowników. Ruchome, wyraziste i użyteczne, są przedmiotem dobrze dostosowanym do swojej funkcji – stawiania oporu.

www.toolsforaction.net

Raport prezentowany na wystawie stanowi dmuchany sześcian wypożyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Dzięki uprzejmości Artúra van Balena.