ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Salvage Art Institute

Salvage Art Institute

SAI 0016: materiały: olej, płótno, drewno; szkoda całkowita: marzec 2010 r.; rok powstania: 1850, autor: Alexandre Dubuisson; tytuł: La Moisson, dzięki uprzejmości Salvage Art Institute.

Salvage Art Institute (Instytut Sztuki Odzyskanej, w skrócie SAI) powstał w Nowym Jorku w 2009 roku z inicjatywy polskiej artystki Elki Krajewskiej. Instytut zajmuje się „byłymi dziełami sztuki” – obiektami, które ze względu na orzeczenie przez agencję ubezpieczeniową „szkody całkowitej” (na skutek uszkodzenia dzieła), zostają „anulowane” i wycofane z obiegu rynkowego oraz instytucjonalnego (patrz: współczynnik widzialności). Byłe dzieła sztuki wypełniają rozrzucone po całym świecie magazyny agencji ubezpieczeniowych (w niektórych krajach, tak jak w Polsce, są najczęściej komisyjnie niszczone). SAI, współpracując m.in. z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku, rozważa prawne, intelektualne i ekonomiczne konsekwencje unieważnienia dzieła sztuki: w jakich okolicznościach niektóre z tych obiektów opuszczają magazyny i powracają na rynek, jaki jest stosunek artystów do ich anulowanych prac, czy takie dzieło może z prawnego punktu widzenia „powrócić do życia”? (patrz: współczynnik sztuki). Działalność SAI została spopularyzowana poprzez powieść Bena Lernera 10:04 (2014), gdzie organizacja ta występuje pod nazwą Institute for Totaled Art (Instytut Sztuki Zezłomowanej). Na wystawie prezentowane są wybrane byłe dzieła sztuki z kolekcji SAI, m.in. SAI 0044L (były dyptyk Wilhelma Sasnala). Zainicjowany został proces pozyskiwania kolejnych obiektów z udziałem agencji ubezpieczeniowych działających na terenie Polski.

www.salvageartinstitute.org

Raport prezentowany na wystawie stanowią dokumenty formalne, proces wysyłki oraz cztery uprzednie dzieła sztuki oraz same obiekty: SAI 0014: materiały: olej na drewnie i płótnie, 30×35 cm i 130×110 cm; szkoda z 23.06.2009: jedna część tryptyku zagubiona w transporcie; zgłoszenie 29.10.2009, szkoda całkowita 29.10.2009; rok powstania: 1992; artysta: Helmut Dorner, tytuł: DCL; SAI 0016: materiały: olej, płótno, drewno; szkoda całkowita: marzec 2010 r.; rok powstania: 1850, autor: Alexandre Dubuisson; tytuł: La Moisson; SAI 0044L: materiały: olej, płótno, drewno, pleśń, 120×120 cm; szkoda 12.03.2010: skażenie pleśnią; zgłoszenie 9.03.2011; szkoda całkowita 9.03.2011; rok powstania: 2001; autor: Wilhelm Sasnal; tytuł: Wybuch I&II (Dyptyk); SAI 0055: materiały: CCTV kamera monitoringowa, świeca, plastikowy szkielet ręki, kable, złącza; inne; szkoda: 1/12/2015, utracony element (głowa lalki); zgłoszenie: 1/19/2015; szkoda całkowita: 1/29/2015; protokół zniszczenia: 4/15/2015; produkcja: 2013; artysta: Nicolas Ceccaldi; tytuł: Bez tytułu wypożyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Dzięki uprzejmości Salvage Art Institute.