ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Precarious Workers Brigade

Precarious Workers Brigade

Okładka The Working Woman (Kobieta Pracująca), dzięki uprzejmości Wyspa Art Institute and Precarious Workers Brigade

Precarious Workers Brigade (Brygada Pracowników Prekarnych, w skrócie PWB) została założona w Londynie na początku drugiej dekady XXI wieku przez członków Carrot Workers Collective (Kolektyw Pracowników Goniących za Marchewką), kolektywu, który wcześniej zajmował się kwestią eksploatacji darmowej pracy stażystów w sektorze sztuki i wyższej edukacji. PWB jest często wymieniana jako jedna z organizacji działających na rzecz mobilizacji ciemnej materii sztuki. Obecnie PWB zajmuje się szerszymi kwestiami związanymi z prekarnymi warunkami pracy i życia, także wśród osób wywodzących się z mniejszości etnicznych i/lub przebywających w Wielkiej Brytanii bez odpowiednich dokumentów. Zajmują się kwestiami polityki kulturalnej, prywatyzacją brytyjskiego habitatu sztuki, przedefiniowaniem sylabusa dla studentów sztuk pięknych i kierunków kreatywnych. PWB kolektywnie wypracowuje narzędzia i sposoby działania, z których można robić praktyczny użytek, ale przy których tworzeniu często wykorzystuje się kompetencje artystyczne. Dobrym przykładem tej praktyki jest prezentowany na wystawie foto-romans pt.  The Working Woman (Kobieta pracująca), który był efektem warsztatów przeprowadzonych przez CWC/PWB w Instytucie Sztuki Wyspa w 2011 roku. To humorystyczne foto-story zostało wytworzone wspólnie z pracowniczkami sektora kreatywnego, podsumowując grupowe rozmowy o skutkach niestabilnych form zatrudnienia. Pozostałe narzędzia grupy, takie jak poradniki dla stażystów, wzory listów protestacyjnych czy dokumentacje z pracowniczych trybunałów można znaleźć na stronie kolektywu pod zakładką Toolbox.

www.precariousworkersbrigade.tumblr.com

Raport prezentowany na wystawie stanowi fotoopowieść powstała na zlecenie Instytutu Sztuki Wyspa w 2011 r. i użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Dzięki uprzejmości Precarious Workers Brigade.