ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Museum of Arte Útil

Museum of Arte Útil

Logo Museum of Arte Útil

Museum of Arte Útil (Muzeum Sztuki Użytecznej) powstało z inicjatywy kubańskiej artystki i aktywistki Tanii Bruguery jako projekt badawczy i wystawienniczy zrealizowany w 2013 roku w Van Abbemuseum w Eindhoven. Trzonem Museum of Arte Útil jest stale rozbudowywana baza danych na temat historycznych i współczesnych praktyk artystycznych, wywołujących społeczną zmianę. Baza została udostępniona online i była wielokrotnie „aktywowana” za pomocą wystaw, warsztatów i dyskusji.
Według Tanii Bruguery Arte Útil (sztuka użyteczna) to zbiór praktyk artystycznych, które m. in.: „mają praktyczne i dobroczynne skutki dla użytkowników, stanowią wyzwanie dla systemu, w ramach którego funkcjonują, koncentrują się bardziej na «teraz» niż «tu», zastępują autorów inicjatorami, a widzów – użytkownikami”. W ramach wystawy prezentowany jest rotujący wybór historycznych projektów z Museum of Arte Útil, jako wstęp do rozważań na temat życia w epoce postartystycznejrobienia użytku ze sztuki.

www.museumarteutil.net

Raport prezentowany na wystawie składa się z trzydziestu dwóch przykładowych prac z achiwów Museum of Arte Útil użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy dzięki uprzejmości Tanii Bruguera oraz Van Abbemuseum z Eindhoven.