ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Museum of American Art

Museum of American Art

Museum of American Art (Muzeum Sztuki Amerykańskiej) w Berlinie nie jest typową placówką artystyczną nastawioną na prezentowanie sztuki z danego obszaru kulturowego. Jest raczej konceptualną praktyką, ujętą w ramy quasi-instytucji, współczesną, ironiczną i w pełni świadomą rekonstrukcją konkretnego, historycznego modelu muzeum (patrz: gmachy pojęciowe). Twórcy tego przedsięwzięcia angażują się w odtwarzanie przełomowych wystaw organizowanych przez nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w latach 30. i po II wojnie światowej. Ekspozycje takie jak Nowoczesna sztuka amerykańska (Modern American Art) czy Nowe amerykańskie malarstwo (The New American Painting) prezentowane jako wystawy objazdowe w Europie Zachodniej utrwalały wyobrażenie o tym, jaka powinna być sztuka nowoczesna, tworzyły równocześnie kanoniczną wersję jej historii, napisaną rzecz jasna z perspektywy amerykańskiej. Berlińske MoAA produkuje ich powtórzenia, wytwarzając również kopie wielkoformatowych obrazów takich mistrzów jak Pollock, De Koonig czy Rothko. W ramach swojej działalności zajmuje się nie tylko wystawieniem sztuki, ale także wystawianiem wystawiennictwa, prezentacją nieco przeterminowanych narracji historii sztuki tak, jakby były gotowymi przedmiotami, którymi można się posłużyć podczas konstruowania wystawy. Opatrują je dodatkowo przemalowanymi na płótno okładkami ówczesnych katalogów czy plakatów, przywołują do życia Waltera Benjamina, posiłkując się jego tezami o reprodukcji i powtórzeniu. Wszystko po to, by nieco rozmontować starą i stateczną opowieść o tym, czym jest sztuka nowoczesna i jaki jest jej kanon.

www.museum-of-american-art.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi wybór grafik użyczonych na czas wystawy; obraz What is Modern Painting? (Czym jest jest malarstwo współczesne?); obraz okładki katalogu; kopia obrazu Jacksona Pollocka w akwareli; portretowy rysunek Dorothy Miller; osiem publikacji MoMA; oraz egzemplarz czasopisma LIFE wypożyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Museum of American Art.