ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Manual Labours

Manual Labours

Fragment z Manual Labours Manual (Podręcznika robót ręcznych), 2014, dzięki uprzejmości Manual Labours

Gdzie zaczyna się i kończy praca w epoce postartystycznej? Manual Labours (Prace Ręczne) jest długoterminowym projektem badawczym powstałym z inicjatywy Jenny Richards i Sophie Hope, skupiającym się na cielesnych i kulturowych aspektach pracy. Śledzą one narracje o pracy od taśmy fabrycznej, po jej formy w „późnym kapitalizmie”, podkreślając znaczenie wysiłku poznawczego, afektywnego i emocjonalnego – błędnie uznawanego za „niematerialny” – w ramach sektorów takich jak: administracja, bankowość, edukacja czy sztuka. Podstawowe założenia robienia użytku znajdują swoje odzwierciedlenie w autorefleksyjnych badaniach prowadzonych przez grupę. Animatorki Manual Labours wykorzystują kompetencje artystyczne, organizując performatywne dociekania, projekty społeczne, grupy samokształceniowe czy publiczne debaty. Konstytuując swoją metodologię, grupa wykorzystuje procesy wzajemnego zapylania między sztuką, socjologią pracy oraz krytycznym managementem. Manual Labours podsumowuje swoje procesy badawcze, publikując Manual Labours Manual (Podręcznik prac ręcznych), wzorowaną na podręcznikach samokształceniowych serię magazynów wydawaną przez AND Publishing z Londynu i udostępnionych w wersji elektronicznej na stronie internetowej grupy. Projekt The Office Yoga (Joga biurowa), zaprezentowany w otwartej przestrzeni biurowej, stanowi fragment jednej z tych publikacji. Manual Labours jest wspierane przez Centrum Mediów, Kultury i Praktyk Twórczych (Centre for Media, Culture, and Creative Practice) Uniwersytetu Birkbeck w Londynie.

www.manuallabours.wordpress.com

Raport prezentowany na wystawie stanowi reprodukcja pracy Office Yoga (Joga biurowa) zamieszczonej w drugim tomie Manual Labours Manual (Podręcznika robót ręcznych), opublikowanego i udostępnionego Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy dzięki uprzejmości Manual Labours.