ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Liberate Tate

Liberate Tate

Zdjęcie dzięki uprzejmości Liberate Tate

Liberate Tate (Wyzwolić Tate) to kolektyw artystyczny, który od 2010 roku przeprowadza partyzanckie działania performatywne w galeriach Tate w Wielkiej Brytanii. Misją kolektywu jest skłonienie Tate do zakończenia współpracy z kontrowersyjnym koncernem naftowym BP. W tym celu, grupa robi użytek zarówno ze strategii aktywistycznych, jak i kompetencji artystycznych. Członkowie Liberate Tate wyobrażają sobie epokę postartystyczną jako erę dezinwestycji, w której koncerny naftowe nie miałyby wstępu do instytucji artystycznych (patrz: muzea 3.0). W Zjednoczonym Królestwie oraz innych państwach, spółki z sektora paliw kopalnych wykorzystują muzea, by za pomocą sztuki wybielać swoją reputację, prowadząc jednocześnie działania neokolonialne i niosące śmiertelne zagrożenie dla środowiska. Przewodniczącym Rady Powierniczej Tate, która decyduje o doborze sponsorów, jest dawny dyrektor wykonawczy BP, Lord John Browne. W następstwie złożenia pozwu sądowego, władze Tate zostały zmuszone do ujawnienia w sądzie, że wsparcie otrzymywane od BP jako sponsora to mniej niż 0,5% rocznego budżetu instytucji. W udokumentowanym tu performance, członkowie Liberate Tate wnieśli do Hali Turbin w Tate Modern płat wirnika turbiny wiatrowej o masie 15 ton i długości 16,5 metra. Obiekt pozostał tam jako  „dar” narodu brytyjskiego wraz z dokumentem prawnym, który nakładał na muzeum obowiązek zatrzymania elementu turbiny dopóki nie podejmie ono decyzji o ewentualnym przyjęciu daru i włączeniu go do stałej kolekcji.
Płat zaprezentowany na wystawie nie jest oryginalnym obiektem pozostawionym w Tate, lecz wyprodukowaną w Polsce mniejszą wersją turbiny, która służy jako materialny raport, którego zadaniem jest przybliżenie strategii kolektywu. Liberate Tate przeprowadziło do tej pory 18 działań performatywnych. Obejmowały one rozlewanie ropy w Tate Modern w czasie spowodowanego przez BP wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej; wnoszenie do galerii topniejącego, arktycznego lodu; nocną okupację muzeum połączoną z wypisywaniem na posadzkach rozważań akademickich i innych tekstów dotyczących zmiany klimatu; transmitowanie na żywo do muzeum przebiegu procesu sądowego związanego z wyciekiem ropy w Zatoce Meksykańskiej; a także otwarcie studia tatuażu w przestrzeni galerii.

www.liberatetate.org.uk

Raport prezentowany na wystawie stanowią film The Gift (Dar) oraz fragment turbiny wiatrowej o wysokości trzech metrów, wypożyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Film dzięki uprzejmości Liberate Tate. Turbina dzięki uprzejmości firmy SWIND Elektrownie Wiatrowe z Zakrzewia.
Liberate Tate

Zdjęcie dzięki uprzejmości Iana Buswella