ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Kamila Szejnoch

Kamila Szejnoch

Kamila Szejnoch, Karuzela zjeżdżalnia huśtawka, 2008, dzięki uprzejmości Kamili Szejnoch

Artystka wizualna Kamila Szejnoch jest znana przede wszystkim dzięki swoim interwencjom w przestrzeni publicznej. Jak sama określa, pochłania ją historia miejsc, ich symbolika i stojąca za nią ideologia. Jej działania mają na celu zmianę znaczenia i funkcji przestrzeni, lub znajdującego się w niej obiektu. Jeden z jej projektów Karuzela zjeżdżalnia huśtawka (2008) sugerował zmianę funkcji martwych, jak się wydaje, pomników polsko-radzieckiego braterstwa broni w Warszawie. Podczas jednej z interwencji Szejnoch zmieniła Pomnik Kościuszkowców w huśtawkę. Akcja była nie tylko sposobem na przepisanie jego znaczeń i kryjącej się za nim historii, lecz również próbą potraktowania go jako obiektu nieartystycznego, zwyczajnej metalowej konstrukcji, która może zostać wykorzystana w trakcie wspólnej zabawy. Poprzez przewrotną aktywizację swoich kompetencji artystka paradoksalnie pozbawia pomniki statusu martyrologicznych upamiętnień i dzieł sztuki, robiąc z nich ludyczny użytek. Tym samym Szejnoch, działając w przestrzeni poza-muzealnej, realizuje Duchampowską koncepcję zwróconego obiektu znalezionego, niweluje wyniosłość monumentów (patrz: gmachy pojęciowe) na rzecz odzyskania ich wartości użytkowej. Tym samym jednak wystawia się na pewne ryzyko, ponieważ status monumentów jest unormowany prawnie i nawet niewinne transgresje spotykają się z reakcją stróżów porządku. Czego przykładem w przypadku Huśtawki była szybka interwencja policji.

www.kamilaszejnoch.com

Raport prezentowany na wystawie stanowi foto-odbitka z akcji artystycznej Huśtawka, użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy. Zdjęcie dzięki uprzejmości Wojtka Józefowicza oraz Kamili Szejnoch.