ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Jesper Alvaer

Jesper Alvaer

Warsztaty Stretching imagination (Rozciąganie wyobraźni), fot. Monika Orpik

Zgodnie z duchem Artist Placement Group, zespół kuratorski wystawy  Robiąc użytek zaangażował artystów w proces kształtowania projektu. Subtelnie modyfikują oni modele funkcjonowania instytucji artystycznej. Jesper Alvaer, norweski artysta i badacz z Akademii Sztuk w Oslo (KHiO), współpracuje z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zaprasza edukatorów, przewodników i wolontariuszy do wspólnych działań twórczych, odbywających się przez cały czas trwania wystawy. Eksperymentują oni z relacjami fundamentalnymi dla prowadzenia procesów edukacyjnych w instytucjach artystycznych: pomiędzy wolontariuszem i artystą, artystą i dziełem, dziełem i wystawą, wystawą i badaniami, badaniami i instytucją, instytucją i polityką, polityką i językiem, językiem i formą zatrudnienia. Jego otwarty warsztat obchodzi konwencje, przetwarzając procesy instytucjonalne w zgodzie z duchem epoki postartystycznej, sprawdzając w praktyce prawdopodobieństwo stworzenia muzeum 3.0. Z myślą o przekraczaniu podziałów zawodowych i stymulacji twórczego potencjału uczestników, Alvaer wprowadza w życie podejście „niska umiejętność, wysoka wrażliwość”, naprzemiennie aktywizując uczestników i skłaniając ich do refleksji, używając zarazem artystycznych kompetencji, jak również innych ludzkich umiejętności. W tym celu Alvaer robi użytek z metod pochodzących z różnych dziedzin, wzajemnie zapylając takie obszary wiedzy, jak krytyczny management, sztuka partycypacyjna, praca społeczna oraz psychologia poznawcza.

 

Raport prezentowany na wystawie stanowi seria warsztatów Stretching imagination (Rozciąganie wyobraźni) stworzona we współpracy z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i realizowany w ramach doktoranckiego programu badawczego KHiO (Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Oslo).