ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Geopolityczna wędrówka po Warszawie – spotkanie i spacer z Brianem Holmesem i Claire Pentecost

23 i 24 kwietnia 2016
Geopolityczna wędrówka po Warszawie – spotkanie i spacer z Brianem Holmesem i Claire Pentecost

Zdjęcie ze spaceru badawczego zatytułowanego „Continental Drift through the Midwest Radical Culture Corridor”, 2008, dzięki uprzejmości Briana Holmesa

Kontynentalny Dryf: geopolityczna wędrówka po Warszawie
Spotkanie i spacer z Brianem Holmesem i Claire Pentecost
Prezentacja: 23 kwietnia 2016 (sobota), godz. 16:30
Spacer: 24 kwietnia 2016 (niedziela), godz. 12:00 – 18:00
Audytorium w Emilii
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51

Brian Holmes i Claire Pentecost z Chicago przedstawią Continental Drift (Kontynentalny Dryf), swój długoterminowy projekt artystyczno-badawczy. Opowiedzą o swoich eksperymentach z kolektywnymi wędrówkami jako metodą geopolitycznej analizy. Zaproszą wszystkich chętnych do wspólnego dryfu po Warszawie, którego celem będzie lepsze zrozumienie struktury miasta, jego granic, stref czasowych i globalnych powiązań. 

Continental Drift (Kontynentalny Dryf) rozpoczął się w 2005 roku w Nowym Jorku jako cykl spotkań organizowanych we współpracy z kultową 16 Beaver Group. Seminaria dotyczyły przemian geopolitycznych i ich wpływu na kontekst lokalny, który był badany poprzez kolektywne dryfy i dyskursywne spacery. Wędrówka jako metoda, która łączy bezpośredni odbiór przestrzeni z analizą jej ekonomicznego, społecznego i  politycznego wymiaru, została rozszerzona i dopracowana w trakcie kolejnych dryfów, jak chociażby dziesięciodniowy „Kontynentalny Dryf przez Radykalny Korytarz Kulturowy Środkowego Zachodu” z 2008 roku. Od tego czasu analityczne wyprawy terenowe były realizowane na wielu kontynentach (obejmując Chorwację, Argentynę, Chile).  Metoda została także podjęta i zintensyfikowana przez Compass Group, kolektywu działającego na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych (np. w postaci projektu Southwest Corridor Northwest Passage, który jest pokazywany na wystawie Robiąc Użytek).

Po dyskusji jej uczestnicy zaplanują spacer po Warszawie, który przyczyni się do lepszego zrozumienia wielowymiarowej struktury miasta, jego politycznych, ekonomicznych, społecznych i logistycznych wymiarów. Wspólna rozmowa będzie punktem startu dla dryfu, który aktywizuje zarówno poznanie zmysłowe  i zdolności analityczne. Wyjściowe pytania do dyskusji: jakie są wewnętrzne granice miasta? Gdzie znajduje się granica między użytecznością a bezużytecznością? W jaki sposób klasa społeczna wyraża się w środowisku? Czy Warszawa ma więcej niż jedną strefę czasową? Które kluczowe elementy infrastruktury są najbardziej symboliczne? Które z nich stanowią część społecznej nieświadomości? W jaki sposób prąd rzeki odwzorowuje bądź koliduje z przepływami logistycznymi?

Przynieście swoje pomysły. Weźmiemy mapy miasta i poszukamy rozwiązań.

Lektura nieobowiązkowa: www.midwestcompass.org/wp-content/uploads/2013/01/Notes-on-Continental-Drift.pdf

Brian Holmes jest krytykiem sztuki i kultury. Dokonał całościowej analizy neoliberalnej globalizacji i gustuje w interwencjach w terenie. W latach 1990-2009 mieszkał w Paryżu, gdzie współpracował z politycznymi grupami artystycznymi, takimi jak Ne Pas Plier, Bureau d’études, Public Netbase, Hackitectura, Makrolab oraz publikował teksty w pismach takich jak „Multitudes”, „Springerin” i „Brumaria”. W tym okresie napisał też książki: Hieroglyphs of the Future (2002), Unleashing the Collective Phantoms (2007) i Escape the Overcode (2009). Wspólnie z Claire Pentecost oraz 16 Beaver Group w latach 2005-2009 organizował seminaria Continental Drift. W Chicago współpracuje z grupą Compass (www.midwestcompass.org), a z Beate Geissler i Oliverem Sannem pracował nad książką Volatile Smile (2014). W swoich esejach porusza tematy sztuki, swobodnej współpracy, społeczeństwa sieciowego, ekologii politycznej oraz oddolnego oporu. Archiwum tekstów: www.brianholmes.wordpress.com. Najnowszy projekt: www.environmentalobservatory.net/Petropolis/map.html.

Prace Claire Pentecost wykorzystują współpracę, analizę, nauczanie, pisanie, wykłady, rysunek, instalacje i fotografię do nieustannego badania struktur instytucjonalnych, które organizują wiedzę. Jej projekty często odnoszą się do kwestionowanej granicy pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. Od wielu lat skupiają się one na żywności, rolnictwie, inżynierii biologicznej i antropogenicznych zmianach zachodzących w niepodzielnej, żywej istocie ożywiającej naszą planetę. Od 2006 roku we współpracy z Brianem Holmesem, 16 Beaver oraz wieloma innymi osobami organizuje Continental Drift, serię seminariów mających na celu danie wyrazu zazębiającym się skalom naszego życia w kontekście globalizacji. Prace Pentecost można było zobaczyć na dOCUMENTA(13), w Whitechapel Gallery, podczas 13 Biennale w Stambule oraz trzeciego Land Art Biennial w Mongolii. Reprezentuje ją Higher Pictures w Nowym Jorku. Jest profesorem na wydziale fotografii w School of the Art Institute w Chicago. Strona internetowa: www.publicamateur.org.

Geopolityczna wędrówka po Warszawie – spotkanie i spacer z Brianem Holmesem i Claire Pentecost

Brian i Claire