ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Chto Delat

Nikolaj Olejnikow
Chto Delat

Chto Delat, Głód, Złość, Radość, 2011 z serii Flagi Edukacyjne, różne tkaniny, farba winylowa, zdjęcie dzięki uprzejmości Chto Delat i galerii KOW w Berlinie

Kolektyw Chto Delat (Co robić) został założony w 2003 roku przez artystów, pisarzy, krytyków sztuki i filozofów z Sankt Petersburga, Moskwy i Niżnego Nowogrodu. Grupa wypracowała międzynarodową reputację, robiąc polityczny użytek z możliwości oferowanych przez globalny obieg sztuki. W swojej politycznej teorii i praktyce Chto Delat często wykorzystuje kompetencje artystyczne, wprowadzając estetykę w inne obszary rzeczywistości (patrz: zapylanie), publikując teoretyczny magazyn, organizując polityczne happeningi, projektując robotnicze kluby kultury czy produkując propagandowe video-songi. Członkowie i członkinie kolektywu aktywnie uczestniczą w działaniach, mających na celu polityczną mobilizację pracowników sektora sztuki, współtworząc chociażby międzynarodową platformę ArtLeaks, wzorowaną na słynnym WikiLeaks. W roku 2011 Nikolaj Olejnikow, razem z innymi artystami i artystkami Chto Delat, współorganizował w Moskwie Majowy Kongres Związku Pracowników Kreatywnych. W tym kontekście zaprojektował on szereg Flag Edukacyjnych (Learning Flags), które upamiętniają postacie istotne dla progresywnej polityki, które używane były jako transparenty na demonstracjach organizowanych przez koalicję. Kolejne flagi były tworzone przy następnych edycjach kongresu, a następnie prezentowane przy okazji różnych wystaw. Działają one na zasadach podwójnej ontologii (skala 1:1), będąc zarówno obiektami artystycznymi, jak i elementami ulicznego protestu. Kolektyw wykorzystuje cyrkulację artystyczną oraz nadawany przez nią współczynnik widoczności w celu propagowania swojego przesłania. Wciąż jednak flagi – nawet jako obiekty wystawiennicze – sygnalizują pierwotny kontekst swojego użytkowania jako transparentów o wysokim współczynniku sztuki.

www.chtodelat.org

Raport prezentowany na wystawie stanowią trzy flagi: Knowledge is Power (Wiedza to władza), Stay rude (Chernyshevsky) (Bądź dalej nieuprzejmy [Czerniszewski]), oraz Hunger, Anger, Joy (Głód, Gniew, Radość) (wszystkie z 2011 r.), wypożyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Chto Delat oraz KOW w Berlinie.
Chto Delat

Wiedza to Potęga, 2011 z serii Flagi Edukacyjne,
różne tkaniny, farba winylowa, zdjęcie dzięki uprzejmości Chto Delat i galerii KOW w Berlinie