ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Bureau d´études

Bureau d´études

Fragment World Goverment 2013, 2013, dzięki uprzejmości Bureau d´études

Bureau d´études tworzą artyści Léonore Bonaccini i Xavier Fourt. Robią użytekartystycznych kompetencji badając, obrazując i mapując współczesne ustroje polityczne, społeczne i gospodarcze. Łączą oni metody artystyczne z modelami poznawczymi znanymi z geografii gospodarczej oraz analizy sieci władzy (patrz: zapylanie). Korzystając z możliwości oferowanych przez artystyczną kartografię, kolektyw tworzy murale, grafiki i książki, które kontekstualizują pozornie odrębne elementy w ramach nowych modeli, wskazując na wpływ globalnego systemu ekonomicznego na lokalne społeczności i środowisko. W ten sposób zmapowali oni chociażby globalne konglomeraty medialne, koncerny żywieniowe, międzynarodowe przepływy kapitału czy powiązania między ruchami faszystowskimi i służbami wywiadowczymi. Wizualizacje siatek interesów i wzajemnych powiązań wskazują na istnienie systemów, które inaczej pozostałyby ukryte i nierozpoznane. Ich mapy dają ludziom możliwość zrozumienia własnej pozycji w skomplikowanych układach, a tym samym działanie na rzecz ich zmiany. Zaprezentowana mapa o tytule World Government (Rząd Światowy) ukazała się w wydanym w 2015 roku albumie Atlas of Agendas – Mapping the Power, Mapping the Commons (Atlas Porządków – Mapowanie Władzy, Mapowanie Dóbr Wspólnych). Ta wielkoformatowa publikacja, równie wnikliwa co przystępna, zawiera szereg panoramicznych map, które składają się na atlas nowego emancypacyjnego obywatelstwa w epoce postartystycznej.

www.bureaudetudes.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi mapa World Government 2013 (Rząd Światowy w 2013 r.)  wraz z legendą, użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Bureau d’études.