ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Brett Bloom

Brett Bloom

Fragment diagramu Petrosubjectivity, dzięki uprzejmości Bretta Blooma

Brett Bloom jest członkiem amerykańskiego kolektywu Temporary Services, z którym od 1998 roku robi użytek ze sztuki, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje projekty społeczne, bada ślady oddolnej kreatywności czy zakłada artystyczne spółdzielnie. Temporary Services deklarują, że „różnica pomiędzy sztuką a innymi dziedzinami ludzkiej kreatywności pozostaje zupełnie nieistotna”. Na wystawie prezentowany jest raport z innej dziedziny zainteresowań Blooma, która nawiązuje do tematów i metod znanych z głębokiej ekologii. W jej ramach artysta pisze, wykłada i organizuje obozy Break Down Breakdown, których celem jest wykroczenie poza „petro-subiektywność” (petro-subjectivity), czyli wytworzenie alternatywnych modeli życia i myślenia, zrywających z prymatem paliw kopalnych. Prezentowany diagram, zainspirowany badaniami kosztów ekologicznych w rolnictwie, pokazuje, jak bardzo ropa i jej pochodne dominują wszelkie aspekty współczesnego życia. Jej spalanie nie tylko dostarcza energii, ale też służy ona do wytwarzania większości przedmiotów, z którymi się spotykamy na co dzień. Tym samym ropa wpływa na nasze podejście do świata oraz kształtuje głębokie struktury osobowości.

www.temporaryservices.org

www.halfletterpress.com

www.breakdownbreakdown.net

Raport prezentowany na wystawie stanowi diagram użyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Bretta Blooma.