ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Third Text

Rasheed Araeen
Third Text

Okładka Third Text nr 7, lato 1989, dzięki uprzejmości Rasheeda Araeena

Rasheed Araeen, urodzony w 1935 roku w obecnym Pakistanie artysta, autor minimalistycznych rzeźb i instalacji, przeprowadził się w 1964 roku do Wielkiej Brytanii. Nie porzucając swojej praktyki artystycznej, Araeen zaangażował się w politykę (wstąpił m. in. do Partii Czarnych Panter) oraz teoretyczną krytykę neokolonializmu i globalizacji. Był również kuratorem jednej z najważniejszych brytyjskich wystaw drugiej połowy XX wieku, The Other Story (Inna Historia / Historia Innego), prezentującej sztukę artystów-emigrantów z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
W 1978 roku Rasheed Araeen założył pismo Black Phoenix, reaktywowane w 1987 roku pod nazwą Third Text, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych magazynów poświęconych sztuce, którą ujmuje w perspektywie politycznej, ekonomicznej i społecznej. Dla Areena wydawanie teoretycznego pisma stanowi integralną część praktyki artystycznej (patrz: skala 1:1). Jego celem było przełamanie europocentrycznej wizji historii i rozwoju sztuki, która wpływała także na recepcję jego własnej sztuki, odczytywanej jako „egzotyczna”, oraz otwarcie sztuki na nowe odczytania, godzące w utrwalone gmachy pojęciowe.
Na wystawie prezentowany jest wybór wydań Third Text z lat 1987-1992. Podczas spotkań w audytorium i sesji Czytanek Użytkowników Sztuki omawiane będą także wybrane teksty z magazynu.

 

Raport prezentowany na wystawie składa się z siedemnastu numerów pisma Third Text z lat 1987-92 wypożyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy. Dzięki uprzejmości Rasheeda Araeena.
Third Text

Okładka Third Text nr 1, jesień 1987, dzięki uprzejmości Rasheeda Araeena