ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Słaby opór i siła bezsilnych – analiza feministyczna. Wykład Ewy Majewskiej.

15 kwietnia 2016
Słaby opór i siła bezsilnych – analiza feministyczna. Wykład Ewy Majewskiej.

Ewa Partum, fotokolaż z cyklu „Samoidentyfikacja”, 1980, dzięki uprzejmości artystki

Muzeum Otwarte: Słaby opór i siła bezsilnych
Słaba awangarda – analiza feministyczna
Wykład Ewy Majewskiej
15 kwietnia 2016 (piątek), godz. 18.00
Audytorium w Emilii

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Warszawa

W swoim wykładzie Ewa Majewska zastanowi się nad tym, jak możliwe jest analizowanie społecznych wydarzeń – przełomowych z perspektywy historii i najczęściej czytanych ściśle heroicznymi, męskocentrycznymi narzędziami – jako wydarzeń wolnych od heroizmu i organizowanych przez jednostki przekonane o swojej słabości raczej, niż o sile.

Wydarzeniem paradygmatycznym dla tego typu analiz jest oczywiście „karnawał Solidarności” w 1980 i 1981 roku, kiedy to właśnie słabi redefiniowali historię w sposób wolny od heroizmu i siły. Posiłkując się koncepcjami “siły bezsilnych” Vaclava Havla, „terytorializacji” Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego, „historii słabych i opresjonowanych” Waltera Benjamina, „kontr publiczności” Nancy Fraser oraz tego, co „wspólne” i „zwykłe” zarazem („the common”) Antonio Negriego, zastanowimy się jak słaby opór nie tylko jest możliwy, ale prowadzi do rewolucyjnych zmian.