ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Rolling Jubilee

Rolling Jubilee

Klatka z filmu What is the Rolling Jubilee? (Czym jest Rolling Jubilee?), 2012, dzięki uprzejmości Rolling Jubilee

Rolling Jubilee (Ciągły Rok Jubileuszowy) jest projektem kolektywu Strike Debt (Uderz w Dług), odnogi ruchu Occupy Wall Street. Zapoczątkowany w Nowym Jorku, Strike Debt ma obecnie swoje filie w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Flagowym elementem ich programu było Rolling Jubilee, kampania prowadzona z niemal mesjanistycznym idealizmem, znamienna ze względu na umiejętne wykorzystanie kompetencji artystycznych. Pojęcie roku jubileuszowego – momentu, w którym wszystkie długi są umorzone, a wszystkie osoby w niewoli oswobodzone – można odnaleźć w wielu religiach, w tym w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Według Strike Debt koncepcja powszechnego umorzenia jest równie aktualna teraz, jak w czasach biblijnych. Wychodząc z założenia, że ludzie nie powinni zadłużać się w celu pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i zamieszkanie, Rolling Jubilee na rynku wtórnym wykupuje długi za cenę dużo poniżej ich wartości, po czym, zamiast egzekwować spłatę, umarza ją. Jest to możliwe dzięki temu, że banki sprzedają pakiety długów za małą część ich pierwotnej wysokości, natomiast ich kupcy skupują zadłużenia na mętnym rynku spekulacyjnym i próbują egzekwować zaległe sumy od dłużników. Rolling Jubilee wykupuje długi, trzymając je z dala od egzekutorów, po czym je znosi. Używa praw rynku, aby pomóc innym oraz po to, by publicznie wypunktować agresywny system ekonomiczny oraz jego niszczycielski wpływ na życie społeczne. Na wystawie można znaleźć reklamę kampanii, która pomogła uzbierać 700 tysięcy dolarów, za pomocą których umorzono długi o łącznej wartości 31 milionów dolarów.

www.rollingjubilee.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi film What is the Rolling Jubilee? (Czym jest Rolling Jubilee?) użyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy. Dzięki uprzejmości Rolling Jubilee.