ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Public Works

Public Works

Okładka drugiego numeru RE-USE, Maj 2013, dzięki uprzejmości Public Works

Londyńskie Public Works jest grupą praktyków wywodzących się z pola sztuki i architektury, którzy wspólnie realizują szereg działań w przestrzeni publicznej i pracują na rzecz jej wzbogacenia. Public Works możliwe światy sztuki ustanawia w parkach, post-przemysłowych budynkach, podlegających procesom gentryfikacji dzielnicach Wschodniego Londynu. Stymulują procesy kształtowania przestrzeni przez jej użytkowników, mając na celu poszerzanie domeny publicznej, budowanie miejskich dóbr wspólnych, wzmacnianie lokalnych społeczności oraz oddolne wypracowywanie sposobów przeżycia w mieście. Dużą rolę w ich projektach odgrywa myślenia w kategoriach ekologicznych – minimalizowania konsumpcji oraz promowania recyklingu i samowystarczalności. Ich projekty odnoszą się do związków między nieformalnymi a formalnymi wymiarami danego miejsca, tworząc przestrzenie społeczne, architektoniczne i dyskursywne. Public Works często wprowadza w życie kompetencje artystyczne, inicjując społeczną wymianę, budując tymczasową architekturę, organizując wydarzenia. Instrukcje zaprezentowane na wystawie, opublikowano w ramach projektu R-urban Wick. Jego celem jest testowanie alternatywnych modeli życia, produkcji i konsumpcji. W ramach projektu Public Works prowadzą miejskie farmy i kompostowniki, produkują biogaz, zakładają wypożyczalnie narzędzi i warsztaty do naprawy czy przeróbki zużytego sprzętu. Publikowanie takich mini-podręczników ma na celu jak najszerszą dystrybucję wiedzy o oddolnych strategiach miejskiego przetrwania, generowanej w efekcie kolektywnych warsztatów.

www.publicworksgroup.net
www.r-urban.net

Raport prezentowany na wystawie stanowi wybór podręczników podarowanych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Public Works oraz R-Urban.
Public Works

Zdjęcie dzięki uprzejmości Public Works

Public Works

Zdjęcie dzięki uprzejmości Public Works