ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Mecz 3.0

30 kwietnia, 2016
Mecz 3.0

Mecz trójstronnej piłki nożnej rozegrany podczas Pierwszej intergalaktycznej konferencji związku autonomicznych astronautów w Wiedniu w 1997 r., dzięki uprzejmości CC BY 2.5

Mecz 3.0
30 kwietnia 2016 (sobota), godz. 14:00
Plac Defilad, Warszawa

Zespół kuratorski wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” zaprasza na mecz trójstronnej piłki nożnej, jaki rozegrany zostanie na placu Defilad.

Ten specyficzny sport, promowany jest m. in. przez Association of Autonomous Astronauts (Związek Autonomicznych Astronautów), bazuje na pomyśle słynnego duńskiego sytuacjonisty Asgera Jorna z 1962 roku opisanym w książce Naturens Orden. Jest to rodzaj filozoficzno-politycznej rozrywki (nawiązującej do logiki trójwartościowej i marksizmu), gdzie poszczególne zespoły reprezentują różne klasy społeczne, sędzia jest negocjatorem pomiędzy konkurującymi ze sobą zespołami, a nagradzany jest ten, któremu uda się „uzyskać” jak najmniejszą liczbę punktów. Za twórcę współczesnych reguł tej gry, uważa się Luthera Blissetta, fikcyjnego artystę, którego tożsamość była zawłaszczana przez dziesiątki artystów, pisarzy i aktywistów. Trójstronne mecze organizowane są sporadycznie w różnych krajach, za silne ośrodki tego sportu uważa się Włochy, Austrię, Serbię, Wielką Brytanię i … Polskę.

W meczu w Warszawie wezmą udział trzy 6-osobowe drużyny, które spotkają się na placu Defilad, w miejscu przyszłych gmachów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Teatru Rozmaitości. Mecz komentować będzie filozof Michał Kozłowski, a obowiązki sędziego pełnić będzie teoretyk użytkologii Stephen Wright. Do udziału w meczu rekrutowane są osoby o dowolnej płci, poglądach politycznych, przynależności klasowej, choć (z wiadomych powodów) preferowani są zawodnicy i zawodniczki skłonne do wdawania się w filozoficzne spory i nieprzykładające nadmiernej wagi do tężyzny fizycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem zapisy@artmuseum.pl do 22 kwietnia 2016.

Trójstronny mecz jest pochwałą poczucia humoru, pierwiastka obecnego w praktyce wielu uczestników wystawy Robiąc użytek. Absurdalne pomysły, konfabulacje czy nonsensowne zachowania często stają się paliwem napędzającym polityczną wyobraźnię.

Mecz 3.0

Plakat autorstwa Krzysztofa Pydy