ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Iconoclasistas

Iconoclasistas

Zdjęcie dzięki uprzejmości Iconoclasistas

Argentyński kolektyw Iconoclasistas działa na pograniczu krytycznej kartografii, ekologii i sztuki współczesnej (patrz: zapylanie). Zajmują się mapowaniem i wizualizacją procesów społecznych, które nie tylko przekazują wiedzę, ale także wspierają prowadzenie kampanii społecznych. Skomplikowane procesy ekologiczne czy ekonomiczne, często odbywające się w „niematerialnym” środowisku Internetu, przekładają na wizualny język map, diagramów, instrukcji. Jednym z procesów mapowanych przez kolektyw jest degradacja naturalnych ekosystemów w skutek długofalowych działań międzynarodowych koncernów. Korzystając z kompetencji artystycznych tworzą kompleksowe modele, które tłumaczą relacje pomiędzy pozornie niepowiązanymi ze sobą danymi, jak chociażby oddziaływanie wielkoskalowego przemysłu wydobywczego na środowisko naturalne i lokalne społeczności w Argentynie czy zakłócenia równowagi środowiska naturalnego i więzi społecznych na skutek rozpowszechniania się upraw soi. Wskazują na powiązania pomiędzy lokalną sytuacją i globalną polityką, tym samym umożliwiając lepsze zrozumienie ukrytych siatek interesów i ich potencjalną zmianę.

www.iconoclasistas.net

Raport prezentowany na wystawie stanowią trzy grafiki użyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Iconoclasistas.
Iconoclasistas

Zdjęcie dzięki uprzejmości Iconoclasistas