ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

ESTAR(SER)

The Order of the Third Bird
ESTAR(SER)

Zdjęcie dzięki uprzejmości ESTAR(SER)

Zakon Trzeciego Ptaka (The Order of the Third Bird) bierze swoją nazwę z pewnej apokryficznej opowiastki. Zeuksis, utalentowany malarz, ukończył obraz chłopca niosącego winogrona. Pozostawił obraz i ukrył się w krzakach, aby przekonać się, jak zareaguje na niego ptactwo. Nadleciały trzy ptaki. Pierwszy dziobnął owoc, drugi zauważył chłopca, przestraszył się i odleciał. Zeuksis z zadowoleniem uznał, że tym obrazem ostatecznie osiągnął ideał iluzji rzeczywistości. Jednak trzeci z ptaków przysiadł przed obrazem, przybrał pozę do kontemplacji i wyraźnie się zamyślił. Trzeci ptak – ten, który zatrzymał się, aby kontemplować i ani nie dał się mu nabrać, ani spłoszyć – zainspirował Zakon do sformalizowania praktyki estetycznej, w ramach której zespół widzów usiłuje Spotkać się, Być Obecnym, Negować, i wreszcie Uświadomić sobie wytworzoną rzecz, skupiając się całkowicie na samym przedmiocie, nie zaś na jego historii czy znaczeniu (źródło: And the Winner Is… / A zwycięzcą jest…).

www.estarser.net

Raport prezentowany na wystawie stanowi identyfikacja wizualna i sześć protokołów Zakonu Trzeciego Ptaka wyprodukowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w styczniu 2016 r.