ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Dyskusja wokół książki ,,Koniec kultury – koniec Europy”

24 marca
Dyskusja wokół książki ,,Koniec kultury – koniec Europy”

Dzięki uprzejmości Fundacji Bęc Zmiana

Koniec kultury – koniec Europy?
Dyskusja wokół książki Koniec kultury – koniec Europy. O fundamentach polityki pod redakcją Pascala Gielena (wyd. Fundacja Bęc Zmiana)

Uczestnicy spotkania: Edwin Bendyk, prof. Małgorzata Omilanowska, Kuba Szreder Prowadzenie: Roman Kurkiewicz
24 marca (czwartek), godz. 17.30
Audytorium w Emilii
Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51


Fundacja Bęc Zmiana i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają na spotkanie poświęcone książce Koniec kultury – koniec Europy. Autorzy tekstów wybranych przez Pascala Gielena, redaktora publikacji i dyrektora centrum badawczego Arts in Society, uważają brak zainteresowania kulturą za główną przyczynę kryzysu trawiącego Unię Europejską. O tej tezie dyskutować będą Edwin Bendyk, prof. Małgorzata Omilanowska i Kuba Szreder (autor wstępu do polskiego wydania), a spotkanie poprowadzi Roman Kurkiewicz.


O książce:

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska popadła w przewlekły kryzys polityczny i ekonomiczny. Na planie politycznym Europa traci publiczne poparcie. Konstytucja europejska została odrzucona przez mieszkańców kilku państw członkowskich wspólnoty. Politykę europejską postrzega się jako nie dość demokratyczną, a Bruksela kojarzy się z biurokracją i brakiem transparentności. Na planie gospodarczym, od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku, spada poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Wiara we wspólną walutę euro nie jest już czymś oczywistym, podobnie jak poczucie solidarności pomiędzy poszczególnymi krajami.

Lektura analiz i dyskusji dotyczących kryzysu każe stwierdzić, że ograniczają się one zwykle do roztrząsania kwestii gospodarczych i społecznych. W zbiorze tekstów Koniec kultury –koniec Europy interdyscyplinarny zespół teoretyków, artystów i naukowców formułuje tezę, że prowadzone polemiki pomijają istotny element życia społecznego – kulturę. Co więcej, autorzy tekstów wybranych przez Pascala Gielena, redaktora książki i dyrektora centrum badawczego Arts in Society, uważają brak zainteresowania kulturą za główną przyczynę trawiącego Unię kryzysu. Koniec kultury – koniec Europy nie służy jedynie krytycznej analizie obecnej sytuacji – wielu autorów proponuje również wprowadzenie konkretnych zmian.