ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Czytanki dla Użytkowników Sztuki #1

13 stycznia 2016
Czytanki dla Użytkowników Sztuki #1

Czytanki dla Użytkowników Sztuki 2016
Czytanka #1: o pożytkach płynących z bezużyteczności.
13 Styczeń 2016, godzina 18.00
Muzeum Sztuki  Nowoczesnej
Sala z Mozaiką
Prowadzenie spotkania: Sebastian Cichocki,  Michał Kozłowski, Kuba Szreder

 

Informacja o spotkaniu

Pierwsze Czytanki dla Użytkowników Sztuki będą poświęcone korzyściom płynącym z użytkowania sztuki, dziedziny potocznie uznawanej za bezużyteczną. Wychodząc od klasycznych koncepcji wartości użytkowej (Marks) oraz bezinteresowności sztuki (Kant), rozmowa potoczy się w kierunku postulowanej przez Stephena Wrighta “artystycznej użytkologii”. Wybrane hasła z jego publikacji W stronę leksykonu użytkowania (furtka, jazda na barana, kłusownictwo, pokłosie, etc.) posłużą za punkt wyjścia do rozmowy o sposobach i warunkach robienia użytku ze sztuki, jej instytucji i gmachów pojęciowych.

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres zapisy@artmuseum.pl, o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki #1. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Waszawie przy ulicy Pańskiej 3. Spotkanie odbędzie się w Sali z Mozaiką na pierwszym piętrze.

Informacja o cyklu

Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na nowy cykl seminariów, towarzyszący wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej. W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów WUW proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czytanki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w tym samym czasie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Robiąc użytek, Po co wojny są na świecie oraz Chleb i róże), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych. Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak:

czym jest wartość użytkowa sztuki? Czy sztuka jest bezużyteczna? Co w takim kontekście oznacza robienie użytku? Czy żyjemy w epoce post-artystycznej? Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem? Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności? Czym są kompetencje artystyczne? Jak promieniują one na inne dziedziny życia? Jakie są możliwe światy sztuki? Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię? Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce? Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone? Co łączy majsterkowiczów z hakerami? Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Jedną z lektur powracających na wielu seminariach będzie W stronę leksykonu użytkowania kanadyjskiego teoretyka Stephena Wrighta, któremu towarzyszyć będą teksty klasyczne (Immanuel Kant, Karl Marks, Friedrich Schiller) oraz pozycje ze współczesnej filozofii, krytyki społecznej i teorii sztuki (Howard Becker, Hakim Bey, Claire Bishop, Yann Moulier Boutang, Peter Bürger, Guy Debord, Hal Foster, Miwon Kwon, Lucy Lippard, Jerzy Ludwiński, Jacques Rancière, McKenzie Wark).

Zespół Czytanek: Sebastian Cichocki, Joanna Figiel, Michał Kozłowski, Zofia Płoska, Tomasz Rakowski, Kuba Szreder