ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Community Museum Project

Community Museum Project

Fragment – Museum of Complaints, Korea, 2011, dzięki uprzejmości Community Museum Project.

Community Museum Project został założony w 2002 roku przez kuratora Howarda Chana, wykładowcę dizajnu Siu King-chunga oraz badaczy kultury Tse Pak-chaia i Phoebe Wong. Community Museum Project uruchamia artystyczne kompetencje w celu eksperymentowania z możliwymi formatami muzeum 3.0. Członkowie kolektywu wychodzą z założenia, że muzeum nie musi być przytłaczającą i elitarną insty­tucją, lecz raczej sposobem na przedstawianie codziennego życia i potocznie uznawanych wartości. Eksplorują oni oddolną twórczość i kulturę poprzez kolekcjonowanie oraz interpretację artefaktów i świadectw wizualnych, zebranych w różnych codziennych sytuacjach. Pracują w skali 1:1, swoje mobilne wystawy i towarzyszące im programy publiczne adresują do konkretnych społeczności, zachęcając ich członków do udziału w interdyscyplinarnych projektach. W ten sposób Community Museum Project stara się wytworzyć platformę, która służyłaby wyrażaniu osobistych doświadczeń i historii tzw. zwykłych ludzi, zazwyczaj pomijanych przez oficjalną historiografię, a tym samym przyczyniała się do rozwoju antropologicznych studiów nad życiem codziennym w epoce postartystycznej. Rozumieją oni „społeczność” trojako: jako temat badań, rzeczywisty fenomen i wspólną płaszczyznę twórczą. Utrwalają i przedstawiają swoją metodologię, używając wizualnych schematów, z których 4 przedstawionych na wystawie.

www.hkcmp.org

 

Raport prezentowany na wystawie składa się z czterech plakatów użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas trwania wystawy. Dzięki uprzejmości Community Museum Project.