ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Chris Onesto

Chris Onesto

Butelka z wodą California Water Company (Spółka Wody Kalifornijskie), zdjęcie dzięki uprzejmości Chrisa Onesto

Od 2012 roku Kalifornia cierpi z powodu najgorszej suszy, jaką zanotowano w historii stanu. Kryzys ekologiczny związany z fatalnymi warunkami hydrologicznymi splata się tu z rozrzutnym stylem życia mieszkańców. Fikcyjna firma California Water Company (Spółka Wody Kalifornijskie) powołana przez Chrisa Onesto wypracowała nowe strategie promocji deficytowego towaru, jakim od kilku lat jest kalifornijska woda (patrz: skala 1:1). Rozprowadzana w specjalnie zaprojektowanych butelkach, odzwierciedlających poziom wody w lokalnych źródłach, dobitnie unaocznia proces wysychania stanu. Im mniej rezerw, tym mniej wody w butelce. Onesto hakuje strategie budowania marki, tworząc spójną, krytyczną wersję kampanii promocyjnej (patrz: kompetencje artystyczne). Grając na konsumpcyjnych pragnieniach, w przewrotny sposób kreuje zapotrzebowanie rynku na nowy, luksusowy w naszych czasach produkt, jakim staje się woda: nowy wygląd, ten sam smak, znacznie mniej towaru. W swoim projekcie stara się użyć perswazji wizualnej do zobrazowania poważnego problemu bagatelizowanego przez władze i dotrzeć tym samym do szerokiej rzeszy odbiorców. Wskazuje również, jak w cyniczny sposób wykorzystuje się ekologiczny kryzys do pomnażania dochodów.

www.chrisonesto.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi fotografia, użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, i trzy butelki wypożyczone Muzeum na potrzeby wystawy dzięki uprzejmości Chrisa Onesto.
Chris Onesto

California Water Company (Spółka Wody Kalifornijskie), zdjęcie dzięki uprzejmości Chrisa Onesto

Chris Onesto

Reklama California Water Company (Spółka Wody Kalifornijskie), zdjęcie dzięki uprzejmości Chrisa Onesto