ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Center for Land Use Interpretation

Center for Land Use Interpretation

The Landscape of Golf in America, Center for Land Use Interpretation, Los Angeles, 22 maja – 20 września 2015, zdjęcie dzięki uprzejmości CLUI.

Center for Land Use Interpretation (Centrum Interpretacji Użytkowania Ziemi) (zał. w roku 1994 w Los Angeles) zajmuje się „eksplorowaniem, badaniem i interpretacją ziemi oraz krajobrazu”, podejmując się interdyscyplinarnej refleksji na temat modyfikacji planety poprzez rolniczą, przemysłową, militarną czy też turystyczną aktywność homo sapiens. Jej założyciel Matthew Coolidge zetknął się jako student z Robertem Smithsonem – duch sztuki tego artysty, jednego z pionierów land artu – realizowanej w skali 1:1, dryfującej w stronę badań naukowych – unosi się nad projektami Centrum. CLUI organizuje wystawy, udostępnia archiwa fotograficzne, prowadzi program rezydencyjny na pustyni w Wendover (w stanie Utah), publikuje książki naukowe i przewodniki, organizuje wycieczki do trudno dostępnych zakątków USA, na przykład do miejsc testów nuklearnych. Organizacja powołała również do życia konceptualne American Land Museum, obejmujące terytorium całych Stanów Zjednoczonych, którego kolekcja składa się ze skatalogowanych przez zespół CLUI obiektów (nieczynnych fabryk, wysypisk, cmentarzysk maszyn lotniczych, makiet miast do ćwiczeń wojskowych, hałd itd.). Krytyczka, teoretyczka i kuratorka Lucy Lippard napisała, że CLUI to znaczący spadkobiercy sztuki konceptualnej lat 60. i 70., jednak jednocześnie trudno jest „rozpoznać” ich działalność jako sztukę. Na wystawie prezentowany jest wybór pocztówek wydanych przez Centrum przez dwie dekady działalności.

www.clui.org

Raport prezentowany na wystawie stanowi wybór pocztówek z lat 1994-2014, przekazanych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przez Center for Land Use Interpretation i dostarczonych przez Ewę Tatar w grudniu 2015 r.
Center for Land Use Interpretation

Solar Boom: Sun-Powered Electrical Plants in the USA , Center for Land Use Interpretation, Los Angeles, 7 marca – 1czerwca 2014, zdjęcie dzięki uprzejmości CLUI.