ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

A-Z West

A-Z West

A-Z West (Living unit in middle-distance), zdjęcie dzięki uprzejmości Małgorzaty Mazur

A-Z West znajduje się na pustyni w Kalifornii, nieopodal Parku Narodowego Joshua Tree, i jest miejscem zamieszkania oraz pracy amerykańskiej artystki Andrei Zittel. Artystka zajmowała się dotychczas tworzeniem „jednostek mieszkalnych” (living units), najmniejszych możliwych modułów, które zapewniałyby człowiekowi przetrwanie, czy też konstruowaniem, dostosowanych do potrzeb indywidualnego użytkownika tak zwanych „wehikułów do ucieczki” (escape vehicles), służących odizolowaniu się od społeczeństwa. Zittel założyła jednoosobową firmę A-Z Administrative Services (A-Z Usługi Administracyjne), w celu promowania i dystrybucji swoich funkcjonalnych dzieł sztuki (patrz: artystyczne kompetencje).
A-Z West jest zarówno dziełem sztuki, domem oraz pracownią (patrz: skala 1:1). Według artystki projekt ten „obejmuje wszystkie aspekty codziennego życia. Meblowanie, ubieranie się, jedzenie stają się przedmiotem badań, których celem jest lepsze poznanie natury człowieka i społecznie uwarunkowanych ludzkich potrzeb”.
Na terenie posiadłości testowane są prototypy kabin do spania na pustyni, kuchnia, kompostowe toalety, kurnik etc. W eksperymentalnych jednostkach mieszkalnych A-Z West mieszka i pracuje co roku kilkudziesięciu gości, uczestniczących m. in. w zajęciach Institute for Investigative Living (Instytut Eksperymentalnego Życia) dotyczących styków pomiędzy sztuką i życiem, oraz wydarzeniach (koncertach, warsztatach, wystawach etc.) organizowanych przez współprowadzoną przez Zittel organizację High Desert Test Sites (Stanowiska Badawcze Głębokiej Pustyni).
Zdjęcia z A-Z West zostały wykonane przez Małgorzatę Mazur podczas wizyty studyjnej u artystki latem 2014 roku.

www.zittel.org

Raport prezentowany na wystawie stanowią trzy fotografie zrobione w A-Z West w 2014 r. i użyczone przez Małgorzatę Mazur Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Zdjęcia dzięki uprzejmości artystki.
A-Z West

A-Z West (Living unit in middle-distance), zdjęcie dzięki uprzejmości Małgorzaty Mazur

A-Z West

A-Z West (Chicken coop pictured), zdjęcie dzięki uprzejmości Małgorzaty Mazur