ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

The Guantanamo Bay Museum of Art and History

The Guantanamo Bay Museum of Art and History

Plakat promocyjny, The Guantanamo Bay Museum of Art and History, dzięki uprzejmości Iana Alana Paula

Muzeum Sztuki i Historii w Zatoce Guantanamo (The Guantanamo Bay Museum of Art and History) zainaugurowało działalność 29 sierpnia 2012 roku. Inicjatywa artysty, teoretyka i kuratora Iana Alana Paula funkcjonuje jako patainstytucja, fikcyjny byt mieszczący się na terenie byłego więzienia w Zatoce Guantanamo na Kubie (patrz: skala 1:1). Celem Muzeum jest upamiętnianie kontrowersyjnego więzienia, które działało w Guantanamo pod auspicjami rządu Stanów Zjednoczonych i w którym, często bez wyroku sądu, przetrzymywano parę tysięcy osób podejrzanych o terroryzm. Więzienie działało od 2002 do 2012 roku, kiedy to zostało na stałe zamknięte i zlikwidowane. Na infrastrukturę Muzeum składa się między innymi Sala Wystawowa im. Trójki z Tipton (trójka młodych Brytyjczyków pakistańskiego pochodzenia niesłusznie oskarżonych o powiązania terrorystyczne) oraz Ośrodek Studiów Krytycznych im. Jumah al-Dossariego (po spędzeniu pięciu lat w Guantanamo, w tym trzech i pół w izolatce, został wypuszczony bez sformułowania zarzutów). Muzeum, podobnie jak każdą inną instytucję pamięci, można także odnaleźć na mapach Google (patrz: epoka postartystyczna).

www.guantanamobaymuseum.org

Raport prezentowany na wystawie stanowią cztery plakaty i jeden film użyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy dzięki uprzejmości Iana Alana Paula.
The Guantanamo Bay Museum of Art and History

Plakat promocyjny, The Guantanamo Bay Museum of Art and History, dzięki uprzejmości Iana Alana Paula

The Guantanamo Bay Museum of Art and History

Plakat promocyjny, The Guantanamo Bay Museum of Art and History, dzięki uprzejmości Iana Alana Paula