ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Temporary Services

Temporary Services

Kione Kochi we współpracy z Temporary Services, Self-Publish to Bypass Gatekeepers, 2015, dzięki uprzejmości Temporary Services

Temporary Services (TS, Usługi Tymczasowe) jest jednym z bardziej uznanych kolektywów artystycznych, działających na rzecz multiplikacji i podtrzymywania możliwych światów sztuki. W skład TS wchodzą obecnie Salem Collo-Julin, Marc Fischer oraz Brett Bloom (którego diagram o petrosubiektywności jest również prezentowany na wystawie). Ich znakiem rozpoznawczym jest nacisk na budowanie (czy też przechwytywanie) infrastruktury. Zakładają spółdzielnie, wydawnictwa, otwarte warsztaty i zespoły pracowni, które oferują tymczasowe usługi innym artystom oraz szerszym grupom użytkowników. Tym samym w życie wprowadzają swoją zasadę, że niezależność jest zawsze pochodną współzależności. Dla TS autonomia (artystyczna i nie tylko) pozostaje wypadkową systemów wzajemnego wsparcia. Swoją działalność TS rozpoczęło w 1998 roku w Chicago. Wtedy zaczęli prowadzić eksperymentalną przestrzeń wystawienniczą w jednej z robotniczych dzielnic miasta. Na witrynie byłego sklepu napisali jedynie „usługi tymczasowe”, w celu lepszego wtopienia się w otoczenie oraz zaznaczenia społecznego kontekstu prowadzonej przez nich działalności artystycznej. Od tego czasu byli (współ-)autorami szeregu projektów, wystaw, publikacji. Większość z nich operuje w skali 1:1, jak chociażby Half Letter Press, które jest zarówno projektem artystycznym, jak i sprawnie działającym wydawnictwem. Ich publikacje obejmują książki artystyczne, ale także albumy dokumentujące przykłady oddolnej kreatywności i spontanicznych upiększeń. Jest to kolejny przykład, jak TS wprowadza w życie swoje własne zasady, wedle których wszelkie różnice między sztuką profesjonalną i amatorską, twórczością usankcjonowaną i spontaniczną są zupełnie nieistotne.

www.temporaryservices.org

Raport prezentowany na wystawie składa się ze zbioru grafik przybliżających zasady działania oraz wartości przyświecające Half Letter Press.