ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

S.a.L.E Docks

S.a.L.E Docks

Fragment – książka trójwymiarowa S.a.L.E. Docks, 2016, zdjęcie dzięki uprzejmości S.a.L.E. Docks.

S.a.L.E. Docks jest niezależną przestrzenią artystyczną zainaugurowaną w 2007 roku przez grupę aktywistów, którzy postanowili zająć opuszczone magazyny soli w centrum Wenecji. Prowadzone jest przez aktywistów, artystów oraz studentów. Działalność S.a.L.E. ma na celu odwrócenie procesów prywatyzacji artystycznych dóbr wspólnych. Stawia pytania: jaki jest związek między kapitałem kulturowym a gentryfikacją? Dlaczego spektakularnie radykalne gesty nie przynoszą realnych zmian? Dlaczego sztuka, bankowość i rynek nieruchomości są tak silnie ze sobą powiązane? S.a.L.E. wprowadza w życie dwie różne dynamiki: wspieranie współpracy między lokalnymi artystami, mieszkańcami i studentami oraz rozwijanie projektów międzynarodowych, we współpracy z innymi progresywnymi kolektywami, sieciami czy indywidualnymi twórcami. Program podlega nieustannym modyfikacjom i jest kształtowany w efekcie kolektywnych decyzji. S.a.L.E. organizuje konferencje, wystawy, warsztaty, akcje społeczne z zamiarem stworzenia fizycznej i społecznej bazy, zapewniającej stabilne warunki pracy oraz możliwość eksperymentowania z formami kolektywnych działań na niwie kultury. Sztuka jest dla nich raczej domeną innowacji niż pustą formą, która podlega instrumentalizowaniu. Z okazji wystawy kolektyw S.a.L.E. stworzył książkę z trójwymiarowymi elementami, ilustrującą niektóre aspekty ich pracy. Omawiają w niej swoje próby recyklingu pozostałości po weneckim biennale, alternatywne modele pawilonów narodowych oraz eksperymenty kuratorskie dotyczące trybów mapowania i autoprezentacji ciemnej materii sztuki.

 

www.saledocks.org