ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, Manifest Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce w języku arabskim, 2012, projekt Fontarte (Magdalena Frankowska, Artur Frankowski), dzięki uprzejmości Yael Bartany.

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce został powołany do życia przez izraelską artystkę Yael Bartanę na kanwie filmowej „polsko-żydowskiej trylogii”, w skład której wchodzą prace: „Mary Koszmary” (2007), „Mur i wieża” (2009) i „Zamach” (2011). Filmy te są zestawem „ćwiczeń z politycznej wyobraźni”, opowieścią o ruchu stawiającym sobie za cel powrót ponad trzech milionów Żydów do ojczyzny ich przodków. W projekcie Bartany splatają się wątki dotyczące izraelskiego ruchu osadniczego, syjonistycznych marzeń, antysemityzmu, Holokaustu i palestyńskiego prawa do ziemi.

Od początku integralną częścią projektu Bartany było stworzenie fundamentów realnego ruchu społeczno-politycznego (patrz: skala 1:1). Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce jako idea jest formą psychoterapii grupowej, podczas której budzone są i wywlekane na światło dzienne demony narodowe. Abstrahując od złożonego obrazu stosunków polsko-żydowskich, jest to uniwersalna opowieść o gotowości na przyjęcie obcego i problemie integracji kulturalnej w niestabilnym świecie w czasach politycznych i ekonomicznych turbulencji. Bartana bada reakcje na powrót „dawno niewidzianego sąsiada” i wskrzesza zapominany motyw alternatywnych lokalizacji państwa Izrael (jak np. Uganda), rozważanych niegdyś przez syjonistów.

www.jrmip.org

Raport prezentowany na wystawie składa się z plakatu z manifestem Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, który dystrybuowany jest przy okazji wystaw Yael Bartany w różnych wersjach językowych.