ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir, Ocean sermon (Oceaniczne kazanie), zdjęcie dzięki uprzejmości Johna Quilty’ego oraz Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir (Wielebny Bill i Chór na Rzecz Zaprzestania Zakupów) jest radykalną wspólnotą performerów z Nowego Jorku, prowadzoną przez wielebnego Billa Talena, artystę, aktywistę i samozwańczego świeckiego kaznodzieję. Naśladując styl i ton teleewangelistów, wielebny i jego chór krytykują bolączki współczesnych społeczeństw: zanieczyszczenie powietrza, nadmierną konsumpcję czy gentryfikację. Regularnie organizują interwencje w skali 1:1 (m.in. kazania i egzorcyzmy) w tłumnie odwiedzanych miejscach publicznych, podczas protestów ulicznych czy w siedzibach korporacji. Od 2016 roku wielebny Bill Talen ma zakaz wstępu do wszystkich oddziałów kawiarni Starbucks na całym świecie z powodu prób poruszania kwestii niesprawiedliwej polityki zatrudnienia tej firmy i jej roli w kreowaniu „udawanej bohemy”. Film zaprezentowany na wystawie dokumentuje egzorcyzm wykonywany na Ośrodku Badawczym GMO Monsanto w Woodland w Kalifornii. Odbył się 16 października 2015 roku z udziałem szesnastu członków głównej kongregacji chóru.

www.revbilly.com

Raport prezentowany na wystawie stanowią publikacje i film użyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości grupy Reverend Billy and the Stop Shopping Choir.
Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir, New York performance, zdjęcie dzięki uprzejmości Brnadona O’Neilla oraz Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir

Reverend Billy & The Stop Shopping Choir, Times Square performance, zdjęcie dzięki uprzejmości Johna Quilty’ego oraz Reverend Billy & The Stop Shopping Choir