ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

RedCSur: Przemyślenie znaczenia ,,Południa”. Wykład Mabel Tapii

10 kwietnia 2016
RedCSur: Przemyślenie znaczenia ,,Południa”. Wykład Mabel Tapii

Aktywistyczny plakat „Pomóżmy zaginionym” („déle una mano a los desaparecidos”), dzięki uprzejmości Edwarda Shawa i Centro de Documentación en Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina

RedCSur: Przemyślenie znaczenia ,,Południa”
Wykład Mabel Tapii
10 kwietnia 2016 (niedziela), 14:00
Audytorium w pawilonie Emilia
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Emilii Plater 51
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim

W swojej deklaracji założycielskiej¬ Red Conceptualismos del Sur (Sieć Konceptualizmów Południa) strategicznie używają terminu „Południe”. Ich celem jest zmiana w postrzeganiu geopolitycznej roli Ameryki Łacińskiej w obecnym podziale świata na hemisfery.

,,Południe” nie jest tutaj terminem geograficznym, oznacza raczej pewien geopolityczny stan. Staje się dyskursywnym narzędziem, które służy do demontażu ,,centralności” i odwrócenia epistemicznej ,,marginalności”, które zazwyczaj wpływały na historyczny opis globalnych konceptualizmów. W ramach strategicznego i geopolitycznego użycia terminu ,,Południe”, Sieć proponuje, aby Ameryka Łacińska nie budowała swojej pozycji na regionalnej tożsamości kulturowej, lecz raczej, aby jej stanowisko było efektem przemyślenia na nowo sztywnej dychotomii, rozgraniczającej centrum i peryferia, kanon i kontrkanon, pierwszy i drugi świat.

Mabel Tapia jest niezależną badaczką z Buenos Aires, mieszka w Paryżu. Jej badania skupiają się na dwudziestowiecznych praktykach artystycznych wykorzystujących archiwa, aktywizm i zaangażowanie polityczne, których cechą charakterystyczną było zawieszenie funkcji estetycznej. Pod jej redakcją ukazały się Losing human form. A seismic image of the ’80s in Latin America (2013, 2014), Really Useful Knowledge (2014) i Desinventario (2015).

RedCSur jest kolektywną inicjatywą skupiającą badaczy i artystów z wielu zakątków Ameryki Łacińskiej i Europy, ich celem jest stworzenie platformy dla kolektywnej wymiany myśli i działań skupionych wokół współczesnych relacji między sztuką a polityką.Inicjatywa została założona w 2007 roku przez grupę badaczy świadomych konieczności politycznej interwencji w procesy, które neutralizowały krytyczny potencjał „konceptualnych praktyk’’ realizowanych w Ameryce łacińskiej od wczesnych lat 60. Ostatnimi laty RedCSur poddawała refleksji rodzaje użycia i politykę archiwów, pracując nad organizacją i utworzeniem jednych z najważniejszych archiwów w Ameryce Łacińskiej. Między 2011 a 2014 Sieć prowadziła projekt badawczy o latach 80. Wystawa i publikacja Losing the human form. A seismic image of the 1980’s in Latin America wyprodukowana we współpracy z Reine Sofia Muzeum to kulminacja pierwszej fazy projektu, pokazane zostały także w Peru i Argentynie.