ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Omer Krieger

Omer Krieger

Omer Krieger jest izraelskim artystą mieszkającym w Tel Awiwie. Razem z Yaną Yahalomi był współzałożycielem kolektywu Public Movement (Ruch Publiczny), zajmującego się inscenizowaniem i odtwarzaniem politycznych akcji, np. musztry, marszów pamięci, okupacji budynku etc. Krieger był w latach 2011-2015 dyrektorem festiwalu Under the Mountain (Pod Górą) w Jerozolimie, który zajmuje się sztuką publiczną, rozumianą jako „niematerialna kreatywność”. Omer Krieger proponuje wprowadzenie do Knesetu – izraelskiego parlamentu – urzędu Artysty Państwowego, na podobieństwo np. Kontrolera Państwa Izrael (Mevaker HaMedina – osoba nadzorująca poprawność ustaw). Rolą artystów-obywateli zatrudnionych na tym stanowisku byłoby użycie artystycznych kompetencji jako politycznego narzędzia w skali 1:1, poprzez wpływ na decyzje ustawodawcze, intelektualne prowokowanie parlamentarzystów. Jednocześnie, jak tłumaczy Krieger, „byłby to ktoś, kto podczas swojej kadencji odpowiedzialny jest za akcje i dzieła sztuki, które związane są z tkanką socjalną państwa Izrael we współpracy z różnymi rządowymi agencjami. Ciesząc się całkowitą wolnością artystyczną i nieograniczonym budżetem, mógłby on/ona przedefiniować rolę sztuki”.

www.omerkrieger.org

Raport prezentowany na wystawie tworzy list i fotografia użyczona Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy. Zdjęcie dzięki uprzejmości Hillela Burgera. Dzięki uprzejmości Archiwum Dory Gad, Innovation Design School, COMAS College Academic Studies w Izraelu oraz Omera Kriegera.