ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

O wystawie

Opracowanie graficzne
O wystawie

Ilustracja Krzysztofa Pydy

Strona graficzna Robiąc Użytek została opracowana przez Krzysztofa Pydę, projektanta mieszkającego w Berlinie, którego współpraca z zespołem kuratorskim rozpoczęła się już na wczesnym etapie prac nad wystawą. Podążając za duchem użytkologii, Pyda postawił raczej na WSPÓŁCZYNNIK SZTUKI niż na tradycyjne wyznaczniki poprawnej grafiki, takie jak komunikatywność, dyscyplina, czytelność. Projekt graficzny miał raczej za zadanie oddać amorficzny, ewoluujący charakter wystawy ukierunkowanej na dystrybucję informacji o „sztuce poza sztuką”. Istotnym zadaniem dla grafika było także zilustrowanie praktyk postartystycznych, które nie materializują się poprzez dzieła sztuki. Wiele z nich przybrało charakter plakatów, ulotek, afiszy czy naklejek zaprojektowanych przez Pydę.

Każdy z przygotowanych elementów graficznych odnosi się do idei użytkowania i MUZEUM 3.0. Zaproponowany system składa się z trzech podstawowych elementów: fontu, otagowanych RAPORTÓW oraz ilustracji haseł słownikowych. Na wystawie konsekwentnie stosowany jest Metafont, autorstwa Donalda Knutha (1977, wprowadzony do użytku w 1984 roku) służący do tworzenia fontów bitmapowych. Ucieleśnia on ideę demokratyzacji projektowania (w tym wypadku krojów pism), czyli graficznej użytkologii. Dzięki serwisowi www.metaflop.com każdy użytkownik może stworzyć font odpowiedni dla jego potrzeb.

System tagów i opisów został stworzony w celu ułatwienia publiczności poruszania się po wystawie, zaznajomieniu jej ze specyficzną terminologią oraz wytyczania funkcjonalnych stref i ścieżek tematycznych. System ma dwie wersje – cyfrową i analogową. W tej pierwszej nawiązuje do internetowej chmury tagów, która organizuje stronę www.makinguse.artmuseum.pl. Elementy graficzne scalają przestrzeń wirtualną z fizyczną, organizując w podobny sposób treści na wystawie. Informacje o RAPORTACH zostały wydrukowane na kartonach, które są opieczętowane tagami, można je wziąć do ręki, wędrować z nimi po wystawie.

Trzecia część to ilustracje haseł słownikowych, wykonane za pomocą najprostszych narzędzi – papieru, kredy oraz materiałów wizualnych znalezionych w Internecie. Za pomocą ludzkiej dłoni jako „symbolu użytkowania” (w odróżnieniu od biernego „oglądania”) Krzysztof Pyda ilustruje i przybliża system kluczowych terminów używanych na wystawie, przy okazji nadając im anegdotyczny charakter. Aspekt hipertekstualny, tak istotny dla strony internetowej, jest podkreślony przez fizyczną obecność wydrukowanych haseł leksykonu, przypominających kartki ściennego kalendarza, które można zerwać, zatrzymać i używać.

Pyda jest także autorem rysunków używanych w komunikacji wystawy w mediach społecznościowych, newsletterach i blogach, które ilustrują takie pojęcia jak MUZEUM 3.0 czy SKALA 1:1.

Inspiracje:

www.metaflop.com

www.en.wikipedia.org/wiki/Metafont

www.vimeo.com/65248695